تماس با ما

وب سایت مجله: http://jvcr.kiau.ac.ir/

ایمیل مجله:  jvcr@kiau.ac.ir

 آدرس پستی: کرج، رجایی شهر، بلوار موذن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده دامپزشکی

شماره تماس: 02634401824-02634182545

نمابر: 02634257161

صندوق پستی: 313-31485


CAPTCHA Image