راهنمای نویسندگان

     نویسندگان محترم که مقالات خود را به این مجله ارسال می نمایند باید به هنگام نگارش مقاله به نکات ذیل توجه فرمایند:

 

* جهت تدوین مقاله از نرم افزار Word 2003 استفاده شود.

*بطور کلی، متن فارسی مقالات (بجز مواردی که مشخصا قید خواهد شد) با قلم  B Lotus 12 و عناوینی مانند مقدمه، مواد و روش کار و .... ) با قلم Bold B Lotus 12 تایپ گردد.

*در صورت استفاده از واژه های لاتین در متن، اینگونه واژه ها باید در داخل پرانتز گنجانده شود و به صورت پاورقی نباشد و از قلم Times New Roman 12 استفاده گردد.

 

1-    عنوان مقاله

 

 باید کاملاً گویا بوده، در برگیرنده محتوای مقاله باشد و تاحد امکان کوتاه و مختصر باشد. در عنوان مقاله نباید از حروف اختصاری استفاده گردد.

عنوان مقاله به زبان فارسی با قلم B Lotus 16 Bold و عنوان به زبان انگلیسی با قلم Times New Roman 14 Bold تایپ شود..

 

2-    نام و مشخصات نویسنده یا نویسندگان

 

 باید در فارسی به صورت نام و نام خانوادگی کامل و با قلم B Lotus 12 Bold و در انگلیسی به صورت نام خانوادگی کامل و سپس حرف اول نام و با قلم Times New Roman 11 Bold تایپ شود و نام نویسنده مسئول با علامت ستاره (*)مشخص گردد.

 محل خدمت کلیه نویسندگان، در فارسی با قلم B Lotus 11 Italic و در انگلیسی با قلم Times New Roman 10 Italic به ترتیب با ذکر شماره در زیر اسامی تایپ شود و در آخرین سطر، آدرس پستی و یا پست الکترونیک نویسنده مسئول درج گردد. 

 

3-    چکیده مقاله

 

 با توجه به نمایه شدن چکیده مقالات در مؤسسات اطلاع رسانی، نحوه نگارش چکیده مقاله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در صورت استفاده از حروف اختصاری، در اولین مرتبه باید واژه کامل درج و حروف اختصاری در جلوی آن در داخل پرانتز آورده شود ولی در ادامه مطلب فقط درج حروف اختصاری کافی است. چکیده فارسی حداکثر در 300 کلمه و با قلم

  B Lotus 9 تایپ گردد.

چکیده در مقالات پژوهشی، باید در بر گیرنده: سابقه وهدف، طرح مطالعه، حیوانات یا نمونه های مورد مطالعه، روش کار، یافته ها، نتیجه گیری وکاربرد بالینی باشد و در انتها نیز از 3 تا 5 واژه کلیدی نام برده شود.

چکیده در مقالات گزارش بالینی، باید در بر گیرنده: توصیف بیمار، یـــافته های بالینی،  روش درمان و نتایج حاصله و  کاربرد بالینی باشد .

 خلاصه انگلیسی شامل: عنوان مقاله با قلم Times New Roman 14 Bold ، نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان با قلم Times New Roman 11 Bold ، محل خدمت نویسنده یا نویسندگان با قلم Times New Roman 10 Italic، آدرس یا پست الکترونیک نویسنده مسئول (Corresponding author) با قلم Times New Roman 10 Bold Italic  و متن خلاصه انگلیسی با قلم Times New Roman 11 و حداکثر در 250 کلمه می باشد.

 

4-    مقدمه

 

 در مقالات پژوهشی بیان کننده پیشینه پژوهش ، سوالات یا فرضیه های پژوهش و هدف پژوهشگر از انجام مطالعه می باشد. درگزارشات بالینی، نگارش مقدمه الزامی نیست ولی در صورت نیاز شامل: پیشینه و مروری بر گزارشات مشابه، توضیح خصوصیات بیماری و یا هرگونه توضیحات درخصوص آماده سازی ذهنی خواننده و نهایتاً بیان هدف از ارائه گزارش می باشد.

 

5-    مواد و روش کار

 

 بیان کننده تعداد و نوع جمعیت مورد مطالعه، مشخصات مواد یا ابزارهای اختصاصی پژوهش، روشهای بالینی یا آزمایشگاهی و روشهای تجزیه و تحلیل آماری می باشد.

 

6-    نتایج

 

 بیان کلیه اطلاعات و نتایج بدست آمده از یک پژوهش است که در قسمت بحث و نتیجه گیری از آن استفاده خواهد شد. در این قسمت باید فقط اطلاعات و نتایج بدست آمده بدون هرگونه تفسیر آورده شود و می توان از جداول، نمودارها و نگاره جهت ارتباط مؤثر با خواننده استفاده کرد.

 جداول، منحنی‌ها، نمودارها و نگاره‌ها (واژه تصویر یا شکل نوشته نشود و حتما نگاره نوشته شود.مثلا. نگاره 1:.......) باید به صورت واضح و قابل چاپ در مجله، دارای توضیحات کافی و در محل مربوط به خود در متن اصلی مقاله آورده شوند. نتایج ارائه شده در جداول نباید به صورت دیگری نظیر منحنی یا شکل و یا متن نوشتاری در مقاله تکرار گردد. تمامی اعداد داخل متن،جداول و نمودارها باید بصورت فارسی نوشته شده باشند و ممیزهای اعداد به درستی نوشته شوند مثلا: (درست: 6/25  ،  نادرست: 6.25). 

 

جداول، منحنی‌ها، نمودارها و نگاره‌ها و اعداد بایستی به زبان فارسی، همراه با زیر نویس فارسی تهیه گردد. تمامی جداول داخل متن به صورت فرمتی که در اینجا موجود می باشد، تهیه گردند.

نیازی به ارسال نمودارها، جداول و نگاره ها در فایل جداگانه نمی باشد و در داخل متن مقاله در جای خود آورده شوند. 

 

حداکثر تعداد  نگاره‌ها 10 عدد و حداکثر تعداد منابع 20 عدد می‌باشد.

 

 

7-    بحث و نتیجه گیری

 

شرح، تفسیر و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از یک کار پژوهشی است که در قسمت نتایج آورده شده و نویسنده نهایتاً ضمن مقایسه کار خود با دیگران به جمع بندی و نتیجه گیری نهایی خواهد رسید و در صورت لزوم پیشنهاداتی را ارائه خواهد داد. لازم به ذکر است کلیه مقالاتی که به این مجله ارسال می شوند باید در قسمت بحث به یک جمع بندی و نتیجه گیری بالینی منجر شده باشند.

 

8-    تقدیر و تشکر

 

 در صورت لزوم، تشکر از افراد حقیقی یا حقوقی که به نحوی در مراحل پژوهش یا نگارش، مفید و مؤثر بوده اند در این قسمت آورده می شود.

 

9-    منابع

 

 فهرست منابع بر اساس حروف الفبا و براساس نام نویسنده اول تنظیم و شماره گذاری شود و در متن مقالات فقط به شماره منبع استناد شود .

 

* به دلیل نمایه شدن این مجله در سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) لازم است کلیه منابع فارسی به صورت انگلیسی نوشته شود، به عنوان مثال جهت استناد به کتاب ویروس شناسی دامپزشکی تالیف دکتر احمد شیمی باید به صورت زیر عمل شود:

 

Shimi, A.(1996) Veterinary virology, Academic jihad of Tehran university, 306-309(text in Persian) 

 

- منابعی که مربوط به مجلات میباشند به ترتیب شامل نام خانوادگی و سپس حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، جلد ، شماره و صفحات مورد استفاده می باشد:

Shearer, J.K., Hernandez, J. (2000) Efficacy of two modified antibiotic formulation (Victory) for treatment of papilomatous digital dermatitis in dairy cows. Journal of Dairy Science 83 (4) 741-745

* درج نام و نام خانوادگی کلیه نویسندگان ضروری می باشد و از به کار بردن واژه et al در منابع خودداری گردد .

- در مورد منابعی در مجموعه مقالات کنگره ها:

Mulling, C.K., Lischer, C.J. (2002) New aspects on etiology and pathogenesis of laminitis in cattle. In Proceedings, XXII world buiatrics congress, 237-247

 

- در مورد کتاب ها، نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، نام کتاب، شماره ویرایش ، نام ناشر، مکان نشر و صفحات مورد استفاده به ترتیب نگارش گردد.

Watson, J. (1998) Molecular biology of the gene. 4th ed., Benjamin-Cummings publishing Co.,USA , 311-314

 

- در مورد یک فصل مشخص از یک کتاب:

Macneely, M. Renal function. In: Gonnenwirth A and Jarret L. (1988) Clinical laboratory methods and diagnosis. 8th ed., Mosby, London, 504-509

ارسال مقالات فقط به صورت ارسال فایل به سایت مجله امکان پذیر می باشد به نحوی که متن کامل مقاله به انضمام  نگاره ها(تصاویر) یا جداول و یا نمودارها که در محل مورد نظر قرار داده شده اند، در یک فایل جداگانه و خلاصه انگلیسی نیز در فایل جداگانه دیگر ارسال شود. ( فایلها به صورت word 2003 ارسال گردند) .

پذیرش یا رد مقالات صرفاً با نظر هیأت تحریریه بوده که پس از اخذ نتایج داوری به نویسنده ابلاغ خواهد شد.

در صورت چاپ مقاله، یک نسخه از مجله به تعداد نویسندگان به آدرس نویسنده مسئول ارسال میگردد.