دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392 
1. مقایسه تاثیر امپرازول و رابپرازول در جلوگیری از ایجاد زخم معده با ایندومتاسین در موش صحرایی

صفحه 1-10

بابک رضوانجو؛ ابوالفضل بقایی کیا؛ فریبرز معیر؛ مسعود سلک غفاری؛ حامد شیرازی بهشتی ها


3. بررسی هیستوپاتولوژی بیماری لیپوئیدوزیس(کبد چرب) در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی

صفحه 19-27

داریوش آزادیخواه؛ علی نکوئی فرد؛ امیر امنیت طلب؛ امین خدادادی؛ رستا عزیزی؛ نیما بهبودی


5. بررسی تغییرات وزن بدن ناشی از نگهداری انفرادی موش های آزمایشگاهی

صفحه 41-48

محمدرضا رحیم نژاد؛ وهاب باباپور؛ سید دانیال محمدی


7. گزارش یک مورد کورپولمونال در گوساله مبتلا به برونکوپنومونی

صفحه 59-65

شهرام علیپورزمانی؛ علی میرشاهی؛ علیرضا تقوی رضویزاده


8. درمان پرولاپس عود کنندۀ رکتوم به روش کولوپکسی در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شفرد

صفحه 67-70

حمید علیدوستی؛ سید مرتضی رزاقی منش؛ مصطفی نوربخش؛ محسن دادار