دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388 
1. بررسی اثرات ال- کارنیتین در راندمان پرورشی، عملکرد سیستم ایمنی، صفات لاشه و اجزای خون در جوجه گوشتی

صفحه 7-17

گیـتا اکبری آزاد؛ پـیام حقیقی خوشخو؛ نـیما ایلا؛ فریبرز معیر؛ حـمیدرضا دهقان نیری


2. مقایسه اثرات قلبی تجویز سولفات آتروپین پیش از دو رژیم متفاوت بیهوشی در سگهای نژاد تریر

صفحه 19-27

محمد ابرکار؛ علی کریمی گودرزی؛ حمید شریفی؛ دامون انصاری؛ سارا گچ پز


3. بررسی ارتباط عیار سرمی پروژسترون و استروژن با یافته های سونوگرافیک کیست های تخمدانی گاو شیری

صفحه 29-37

آریا بدیعی؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ سعید نظری؛ علیرضا باهنر


5. بررسی ارتباط سرب موجود در شیر با سرب موجود در آب شرب گاوداریهای اطراف تهران

صفحه 49-56

بهراد رادمهر؛ مهرداد نعمت پرور؛ مهران فرهودی مقدم؛ مهرداد خوش نویس


6. ارزیابی رادیوگرافیک همدهانی تجربی سرپستانک در گاو شیری

صفحه 57-63

مصطفی دارستانی فراهانی؛ عباس وشکینی؛ سید مهدی قمصری


7. بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گوسفندان مناطق مختلف ایران به کیست هیداتید

صفحه 65-74

ولی اله کوهدار؛ سید شاپور رضا شجاعی؛ بهراد رادمهر؛ فرهاد پاکباز