میزان شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوزیس در سگ های ارجاعی به بیمارستان های دامپزشکی استان البرز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه، ایران

2 دانشیار بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ، ارومیه ، ایران

3 دانشگاه آزاد واحد ارومیه

چکیده

کریپتوسپوریدیوم انگل های کوچک کوکسیدیایی هستند که به سلولهای اپی تلیال گوارشی و تنفسی مهره داران حمله می کنند. انگل داخل سلولی و خارج سیتوپلاسمی بوده و عامل اسهال های خود محدود کننده در حیوانات می باشند. میزبان اختصاصی برای انگل وجود ندارد و در دام های مختلف مشاهده می شود. در این بررسی سعی بر آن شده است تا میزان شیوع عفونت در سگ های ارجاعی به بیمارستان های دامپزشکی استان البرز مورد بررسی قرار گیرد. طی این بررسی تعداد 112 نمونه مدفوع از سگ های ارجاعی به بخش داخلی بیمارستان های دامپزشکی شهرستان کرج در استان البرز جمع آوری و به روش رنگ آمیزی ذیل نیلسون تغییر یافته مورد آزمایش قرار گرفت که از این تعداد 3 نمونه مدفوع از سگ های زیر 12 ماه از لحاظ دفع اووسیست مثبت گزارش گردید همچنین 2 نمونه مدفوع از سگ های بین 1 الی 2 سال،1 نمونه مدفوع از سگ های بین 2 الی 3 سال و 1 نمونه مدفوع از سگ های بین 3 الی 4 سال از لحاظ دفع اووسیت مشاهده گردید.از نظر آماری رابطه معنی داری بین میزان آلودگی و سن مشاهده گردید (P0.05).
کلمات کلیدی : کریپتوسپوریدیوم ،سگ، نقص سیستم ایمنی ، اسهال

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

survey on prevalence rate of cryptosporidiosis in referring dogs to veterinarian hospitals of Alborz province

نویسندگان [English]

 • Hossein Mahdavi Fekejvar 1
 • Sohrab Rasouli 2
 • omid mohammadpour 1
 • Esmaeil Minaei 3
1 D.V.M. Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2 Associate Professor of Department of Parasitology Faculty of Veterinary, Islamic Azad University of Urmia
3 D.V.M. Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Cryptosporidium is small coccidian parasites wich invade and replicate within the epithelial cell lining the digestive, respiratory and conjunctival organs of vertebrates.
Cryptosporidium is a intracellular and extracyto plasmic organism.it is been shown to be an important parasite cause of entrocolitis and selflimited diarrhea in numbers of domestic and pet animals with defect in their immunity system. In this survey we examing 112 fecal samples including referring dogs to veterinarian hospitals in alborz province by Ziehl-Neelsen stain technique.7 samples of this examined animals (3 samples of dogs under 1 year old, 2 samples of dogs between 1 and 2 years, 1 samples of dogs between 2 and 3 years, 1 samples of dogs between 3 and 4 years old) are positive with a view of shedding of oocyst. There was no significant statical relationship between infection rate and sex (P>0.05), but there was significant statical relationship between infection rate and age (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cryptosporidium
 • Dog
 • Immunocompromised
 • Diarrhea

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1399