مدیریت جراحی و بازتوانی در تومورهای سیستم اعصاب مرکزی در سگ‌ها: گزارش 7 مورد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

بخش جراحی و هوشبری ، بیمارستان دامپزشکی مرکزی

چکیده

تومورها، توده هایی هستند که در اثر تغییر در رشد یا تکثیر سلولها پدیدار می شوندو در اثر رشد غیرقابل کنترلشان می توانند به بافتهای اطرافی یا حتی بافتهای دوردست تهاجمنمایند. از این رو آنها می توانند سلولهای سالم را کشته یا فعالیت آنها را مختل کنند. آنها می توانند باعث جابجایی یا فشار به بافتهای حساس گردیده و منجر به مسدود شدن جریان خون یا سایر مایعات گردند که نتیجه آن ایجاد درد و التهاب می­باشد. همچنین تومورها می توانند باعث مسدود شدن جریانهای الکتریکی از مغز و به مغز شوند.
بیش از 120 نوع تومور در سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) شناسایی شده است. برخی از آنها از نام سلولهای طبیعی که منشاء تومور بوده اند(گلیوما) و برخی بر اساس محل(مننژیوما) نامگذاری شده­اند. طیف وسیعی از درمانها برایمدیریتتومورهای سیستم اعصاب مرکزی  پیشنهاد شده است که از آنها می توان به جراحی، رادیوتراپی، شیمی درمانی، تارگت تراپی و ... اشاره نمود. کاربرد هرکدام از این روشها می تواند بسته به شرایط تعریف شوند.
این مقاله گزارشی  از اقدامات جراحی انجام پذیرفته روی 7 بیمار مبتلا به تومورهای اولیه سیستم اعصاب مرکزی(4 مورد تومور نخاع، 3 مورد تومور مغز) در دو بیمارستان دامپزشکی مرکزی و بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران است.

عنوان مقاله [English]

Surgical management and rehabilitation in dogs central nervous system tumors: report of 7 cases

نویسنده [English]

  • omid moradi
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 53-57
  • تاریخ دریافت: 24 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1398