اولتراسونوگرافی چشم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

رادیولوژی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

اولتراسـونـوگرافی، روشی غیرتهاجمی و بدون ایجاد درد که به طور گسترده در دسترس و به راحـتــی قــابــل اسـتـفــاده اسـت و نـسـبـت بـه سـایـر روش‌هـای تـصـویـربـرداری، کم‌هزینه‌تر است. از طرف دیگر اشعه‌ای نیز در آن استفاده نمی‌شود و تصاویری ارائه می‌دهد که نسبت به تصاویر حاصل از رادیولوژی، کیفیت تشخیصی بالاتری دارد. از سوی دیگر چون اختلالی در سلامت ایجاد نمی‌کند، می‌تواند بارها و با فاصله زمانی کم، تکرار شود.
امواج فراصوت ،شکلی از امواج مکانیکی هستند که فرکانس آنها بالاتر از حد شنوایی انسان می باشد. گوش انسان قادر است امواج بین ۲۰ هرتز تا ۲۰۰۰۰ هرتز را بشنود. هر موج صوتی، یک آشفتگی مکانیکی در محیط گاز، مایع و یا جامد به وجود می آورد که به بیرون از چشمه صوتی و با سرعتی یکنواخت و معین حرکت می‌کند. در حرکت یا گسیل موج مکانیکی، ماده منتقل نمی‌شود. اگر ارتعاش ذرات در جهت عمود بر انتشار صوت باشد، موج عرضی است که بیشتر در جامدات رخ می‌دهد و در صورتی که ارتعاش در راستای انتشار امواج باشد، موج طولی است. انتشار در بافت های بدن به صورت امواج طولی است. از این رو در پزشکی با این گونه امواج صوتی سر و کار داریم.
 

عنوان مقاله [English]

Ultrasonography of the eye

نویسنده [English]

  • farokh reza kabir
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 52-52
  • تاریخ دریافت: 24 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1398