مروری بر اتیولوژی، روشهای تشخیص و درمان یووئیت در سگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

یووئیت یکی از بیماریهای شایع چشمی و یکی از مهمترین بیماریهایی است که منجر به کوری در سگ ها می شود. علل متعددی مانند اختلالات متابولیک، کاتاراکت و عوامل عفونی می توانند باعث ایجاد یووئیت شوند. مبتلایان به یووئیت علائمی مثل فتوفوبیا، بلفارواسپاسم، درد، میوزیس، هیپوپیون، هیفما و ادم قرینه را به همراه کاهش فشار داخلی کره چشم در هنگام تونومتری نشان میدهند. در این مقاله راهکارهای تشخیصی و شیوه های درمان و کنترل یووئیت در سگ به شکل بالینی و کاربردی ارائه می شود.

عنوان مقاله [English]

Overview of the etiology, methods of diagnosis and treatment of uveitis in dogs

نویسنده [English]

  • selk ghafari
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 22-22
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1398