اصول تشخیص و درمان بیماریهای قرنیه درگربه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج


عنوان مقاله [English]

اصول تشخیص و درمان بیماریهای قرنیه درگربه

نویسنده [English]

  • masoud selk ghafari
دوره 8، شماره 1
بهار و تابستان 1396
صفحه 6-6
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 01 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1396