مروری برروش تثبیت خارجی اسکلتی در جراحی دامهای کوچک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

متخصص جراحی دامپزشکی ـ بیمارستان دامپزشکی ایرانیان

چکیده

تثبیت اسکلتی خارجی سال هاست که در طب دامپزشکی معرفی شده و در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی به لحاظ تکنیکی و ابزاری در این زمینه حاصل شده است، اما متاسفانه این روش در علم دامپزشکی ایران هنوز جایگاه واقعی خود را بدست نیاورده است . در این مقاله سعی شده تا با بررسی اجمالی این روش تجربیات نگارنده به سایر همکاران منتقل شود.
مزایا و معایب: از جمله مزایای تثبیت اسکلتی خارجی ارزان بودن، قابلیت استفاده مجدد و تکنیک نسبتاً ساده می باشد. این روش قابلیت بکارگیری در شکستگی های خرد شدگی ( comminuted ) و شکستگی های همراه با عفونت یا زخم باز، درتثبیت استئوتومی ها، تثبیت مفصل پس از جراحی زرد پی و رباطات و استفاده در بیمارانی با ابعاد مختلف را دارد. تثبیت خارجی به عنوان روشی کمکی قابل استفاده است. سهولت در خارج ساختن پروتز دیگر مزیت این روش است. بزرگترین ایراد تثبیت خارجی وجود سامانه در خارج از بدن و عدم تحمل نسبی آن توسط برخی از بیماران است.
اجزاء سامانه: این سامانه شامل میله های ثابت کننده  fixation pins (انواع رزوه دار و ساده، با رزوه مثبت یا منفی ، با رزوه در نوک و یا  وسط میله و بالاخره با رزوه کورتیکال و کنسیلوس) بست ها و میله های متصل کننده  connecting bar می باشد. درصورت نیاز میتوان از چسب های آکریلکی به جای بست ها و میله های متصل کننده استفاده کرد.
دسته بندی انواع تثبیت: شامل نوع یک / یک طرفه، نوع دو / دوطرفه یک سطحی، نوع سه / دو طرفه دو سطحی و نوع چهار/ حلقوی   
اصول کارگذاری: برای کارگذاری رعایت مواردی چون رعایت اصول آسپسی، انتخاب سطح مناسبی از استخوان جهت وارد کردن میله ها، انتخاب نوع مناسبی از تثبیت بر اساس نوع و محل شکستگی، استفاده از روشهای تثبیت کمکی در صورت لزوم، جا انداختن شکستگی قبل از کارگذاری میله ها، وارد کردن میله ها در بافت نرم، سوراخ کردن استخوان ها به روش مناسب، سوراخ کردن هر دو کورتکس، وارد کردن میله ها با زاویه مناسب، قرار دادن تمامی میله های یک خوشه در یک صفحه، قرار دادن میله ها در محل مناسبی از قطعات شکستگی و .... الزامی است.
مراقبت های پس از عمل:
پس از پوشاندن زخم با یک پوشش استریل نچسب، در شکستگی های درشت نی و زند زیرین و زند زبرین اندام به کمک بانداژ رابرت جونز پوشانده میشود تا از تورم بافت ها جلوگیری شود.

عنوان مقاله [English]

مروری برروش تثبیت خارجی اسکلتی در جراحی دامهای کوچک

نویسنده [English]

  • siamak zarei
دوره 8، شماره 1
بهار و تابستان 1396
صفحه 5-5
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 01 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1396