درمانهای اولیه در تروما و موارد اورژانس چشم حیوانات خانگی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

بخش جراحی گروه علوم درمانگاهی. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

مقدمه: مانند سایر موارد اورژانس، پذیرش بیماران ترومای چشم نیز باید با دید جامع نگر انجام شود. بررسی احتمال رخداد شوک، خونریزی داخلی و آسیب به سیستم اعصاب مرکزی همراه با ارزیابی وضعیت پرفیوژن اکسیژن و دهیدراتاسیون قطعا قبل از تجویز هر آرامبخشی باید مورد توجه واقع شود. داروهای بیهوشی بر عواملی مانند فشار کره چشم ، میزان ترشح اشک، تونیسیته عضلات اطراف کره چشم، قطر مردمک، وضعیت قرار گیری کره چشم  و... موثر هستند.
ترومابسیاری از موارد اورژانس چشم دلایل تروماتیک دارند و عموما با علامت بالینی "چشم قرمز رنگ" مشاهده می شوند. تکنیک های تشخیصی مانند رنگ آمیزی قرنیه، اندازه گیری میزان ترشح اشک با نوار شرمر، اندازه گیری فشار کره چشم با تونومتر بصورت معمول باید در هر معاینه انجام شود .آسیب مستقیم فیزیکی توسط اشیا غیر برنده ( Blunt Trauma ) علی رغم اینکه ممکن است در ساعتهای اولیه پس از رخداد، علایم واضحی در چشم ایجاد نکنند اما توالی آسیب هایی که ترومای ناشی از اجسام غیر نوک تیز گاه از پارگی های ناشی از قرنیه توسط اجسام نوک تیز خطرناک ترند.
درمانهای اورژانس زخم قرنیه و جسم خارجی در چشم: در زخمهایی که به دلیل سوختگی شیمیایی رخ می دهند، شستشوی با حجم زیاد از محلول سدیم کلراید 0.9% در ساعتهای ابتدایی رخداد زخم می تواند بشدت از میزان آسیب های وارد به سطح قرنیه بکاهد. در معاینه چشم با استفاده از رنگ آمیزی فلوروسئین باید خراش ( Erosion) قرنیه از زخم(Ulcer) تفکیک شود. زخمهایی سطحی تر را می توان با درمانهای موضعی و دبریدمان سطحی و یا حداکثر تارسورافی (Tarsorrhaphy) موقت کنترل نمود. تجویز موقت داروی بی حس کننده موضعی باید با احتیاط انجام شود و در دوره زمانی کوتاهی ادامه یابد.
جابجا شدن عدسی (Lens Luxation): جابجا شدن (دررفتگی) عدسی که عمدتا بصورت اولیه در سگهای تریر دیده می شود چنانچه بدون درمان رها شود می تواند منجر به عوارضی مانند یوییت قدامی ، گلوکوم ثانویه و یا جداشدگی شبکیه گردد. عدسی که کاملا از جا دررفته، بهتر است هرچه زودتر از اتاقک قدامی چشم خارج شود. انجام این جراحی به دو روش امکان پذیر است در روش اول یک شکاف بزرگ 150 درجه ای در لیمبوس ایجاد شده و پس از بلند کردن قرنیه و شستشوی اتاقک قدامی لنز با استفاده از پروب کرایو یا لوپ مخصوص جراحی برداشته می شود و در روش دوم با شکاف کوچک حدودا سه میلیمیتری و با استفاده از فیکوامولسیفیکاسیون ابتدا محتویات لنز و سپس کپسول آن به بیرون کشیده می شوند.
بیرون زدگی تروماتیک چشم (Proptosis  یاEye Prolapse ): اولین و مهمترین اقدام برای محافظت از چشم در پروپتوزیس شستشوی سطح قرنیه با مقادیر فراوان سرم ایزوتونیک نمکی است که از لحظه پذیرش بیمار تا مراحل پایانی جراحی باید تدوام داشته باشد. برای جاانداختن چشم، القای بیهوشی عمومی الزامی است و با توجه به اینکه این عارضه در نژاد های پوزه کوتاه بیشتر گزارش شده و متعاقب تروما رخ می دهد رعایت ملاحظات کلی بیهوشی نژادهای پوزه کوتاه و بیماران تروماتیک می تواند در پیشگیری از عوارض ناخواسته متعاقب بیهوشی موثر باشد.
درمانهای اورژانس گلوکوم: درمانهای جراحی گلوکوم مانند کارگذاری شانت و گونیوامپلمنت (Gonioimplants) عموما بعد از ایجاد ثبات در فشار کره چشم بواسطه تجویز داروها قابل انجام است. در مواردی که بیمار به درمانهای دارویی پاسخ نمی دهد کراتوستومی موقت (Temporary keratostomy) می تواند یک راه حل جایگزین باشد

عنوان مقاله [English]

درمانهای اولیه در تروما و موارد اورژانس چشم حیوانات خانگی

نویسنده [English]

  • soheil abarkar
دوره 8، شماره 1
بهار و تابستان 1396
صفحه 1-1
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 01 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1396