القای تجربی کاتاراکت سریع با استفاده از سلنیت سدیم در خرگوش

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه – ایران

2 بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل – ایران

چکیده

برای آنکه اشیاء به صورت دقیق و واضح دیده شوند لازم است مسیری که نور در چشم طی می کند شفاف باشد و قرنیه و عدسی نور را درست روی شبکیه متمرکز کنند. در کاتاراکت بعلت تیره و تار شدن عدسی چشم نور کمتری از عدسی عبور می کند. دراین بیماری توانایی تطابق و وضوح بینایی چشم با گذشت زمان کاهش می یابد و در نتیجه به همراه این بیماری حساسیت تفریق از بین خواهد رفت توانایی دید در نور روشن کاهش خواهد یافت.
هدف از مطالعه حاضر ایجاد کاتاراکت سریع توسط تزریق سلنیت سدیم در خرگوش بود. به این منظور 12 سر خرگوش به مدت دو هفته جهت حصول اطمینان از سالم بودن کلینیکی آنها نگهداری شدند و جهت بررسی سالم بودن چشم هایشان از نظر وجود کاتاراکت و سایر بیماری های دیگر با افتالموسکوپی، اسلیت لامپ بیومیکروسکوپی و اولتراسونوگرافی معاینه شدند.
کاتاراکت سریع با تزریق زیر جلدی سلنیت سدیم با دوز 1 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن و دو بار تزریق مجدد با فواصل دو روز در میان (در مجموع 3 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن) در 12 سر خرگوش ایجاد گردید. نه روز پس از تزریق سلنیت سدیم در همه خرگوش ها کاتاراکت قشری و زیر کپسول خلفی مشاهده گردید. افتالموسکوپی و اولتراسونوگرافی مد روشنایی به صورت روزانه و معاینه با اسلیت لامپ بیومیکروسکوپی هر چهار روز یک بار تا ظهور نشانه های کاتاراکت در روز نهم به عمل آمد.
چشم های چهار خرگوش پس از مرگ بی درد، جهت بررسی آسیب شناسی عدسی چشم ها در روز بیست و سوم به آزماییشگاه آسیب شناسی ارسال گردید. نتایج هیستوپاتولوژی کاتاراکت را در خرگوش های مورد مطالعه تایید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rapid cataract induction by Sodium Selenite in rabbit

نویسندگان [English]

  • Voria Tohidi 1
  • Saeed Azimpour 2
1 Department of Clinical Science, Veterinary Faculty, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Department of Clinical Science, Veterinary Faculty, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

For the clear and precise vision, it is necessary that the light way in your eyes to be transparent and the cornea and lens focus light on the retina correctly. In cataract, less light passes through the lens as a result of blurring of the lens. The ability of lens adaptation reduces with time. As a result, the sensitivity of subtraction will go away.
The aim of this study was to try to make a rapid cataract in rabbits by injection of sodium selenite. For this purpose, 12 rabbits were kept for two weeks prior to injection for assuring of being clinically healthy and their eyes were examined for being free of cataract and other disorders by means of ophthalmoscopy, slit lamp biomicroscopy and ultrasonography. Rapid cataract was induced by subcutaneous injection of 1 mg/kg bw of sodium selenite and repeated two more times with 2 days interval (3 mg/kg bw totally). All rabbits were examined by ophthalmoscopy and B-mode ultrasonography daily and slit lamp biomicroscopy with three days interval until cataract was developed at day 9. At this time, Linear Cortical and posterior subcapsular cataract were observed in all rabbits.
4 rabbits were euthanized at day 23 for histological examination of the lenses and Induction of cataract was confirmed histology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rabbit
  • Cataract
  • Sodium selenite