بررسی شیوع انگلهای دستگاه گوارش در بوقلمون های استان های گیلان مازندران و گلستان سال1394

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

در کشورهای درحال توسعه پرورش ماکیان علی الخصوص بوقلمون بیشتر به صورت سنتی انجام میشود بنابراین این حیوانات در معرض ابتلا به انواع انگل ها قرار می گیرند. هدف از این بررسی تعیین آلودگی کرمی در بوقلمون های شمال ایران درسال 1394 می باشد. در این بررسی تعداد 45 بوقلمون از کشتارگاه های سنتی چند شهرستان اصلی در شمال ایران جمع آوری گردید. سپس دستگاه گوارش آنها به آزمایشگاه انگل شناسی دانشگاه آزاد واحد بابل انتقال یافت. در آزمایشگاه با دقت دستگاه گوارش این حیوانات باز شده و پس از الک کردن محتویات، انگلها در الکل 70 درجه جمع آوری گردیده و سپس نماتد های جدا سازی شده و پس از شفاف سازی با لاکتوفنل مورد شناسایی قرار گرفتند همچنین سستودهای جدا شده نیز با رنگ آمیزی استو کارمن رنگ و مورد شناسایی قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان داده که از میان 45 بوقلمون 33 عدد آلوده به انگل بوده و گونه های جدا شده از آنها شامل آسکاریدیا گالی (69/22%)، هتراکیس گالیناروم (68/48%)، سوبولورا برومپتای (31/26%)، رایه تینا تتراگونا (30/2%) می باشد. شیوع نسبتا بالای آلودگی در بوقلمون های شمال ایران نشان دهنده بی توجهی به نکات بهداشتی در پرورش این پرنده است و این موضوع خسارات اقتصادی زیادی را در صنعت پرورش این حیوان ایجاد می کند. لذا با انجام اقداماتی چون مبارزه با انگل های داخلی و کنترل مکرر وضعیت بهداشتی همراه با آموزش شیوه صحیح پرورش می توان آلودگی انگلی را در بوقلمون های شمال ایران کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of intestinal parasites in Turkeys from Gilan, Mazandarn and Golestan provinces 2015

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Youssefi 1
  • payam mahmoudi 2
  • armin ebrahimi 2
1 Department of Veterinary Parasitology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

In developing countries there are traditional poultry production systems particularly for turkeys and led these bird to be exposed to several parasitic infections. The aim of the present study was to determine the parasites infecting turkeys in north of Iran in 2015. In this experiment the gastrointestinal tract of 45 turkeys were obtained from local traditional slaughterhouses in north of Iran. They were transferred to laboratory of parasitology, faculty of veterinary medicine, Islamic Azad University, Babol branch and then were dissected and their content was carefully screened and parasites were separated. Obtained nematodes were diagnosed after clarification with lactophenol. Cestodes also were stained by acetocarmine stain and species determined. Data obtained in this experiment showed that out of 45 turkeys 33 cases were infected with parasites and they were Ascaridia galli (22.6%), Heterakis gallinarum (48.68%), Subulura brumpti (26.31%) and Raillietina tetragona(2.30%). The high prevalence of parasitic infection in turkeys of north of Iran indicates inattention to hygiene is breeding of this bird and this will cause great economic losses to turkeys production industry. Therefore, by fighting against internal parasites and frequent monitoring of health status and teaching appropriate farming techniques can reduce parasitic infection in turkeys in north of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Ascaridia galli
  • Heterakis gallinarum
  • Subulura brumpti
  • Raillietina tetragona