گزارش بالینی تاثیر تجویز داروهای GnRH , PGF2α و Oxytocin بر تعداد اسپرم و حجم منی یک قلاده سگ مبتلا به الیگواسپرمی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یک قلاده سگ نر میکس2 ساله به وزن 30 کیلوگرم جهت انجام یک پروژه پژوهشی به همراه 7 قلاده سگ دیگر مورد مطالعه قرار گرفتند. طی 3 مرحله اخذ مایع منی از این سگ به فواصل هر 7 روز یک بار ،مشخص گردید که سگ مورد مطالعه دچار الیگواسپرمی می باشد . برای درمان این سگ ، سه دارو با فواصل یک هفته ای مورد استفاده قرار گرفتند :الف) اکسی توسین با دوزDog  / IU 10  ، به صورت داخل عضلانی ، 10 دقیقه قبل از نمونه گیری. ب) گنادوتروپین ریلیزینگ هورمون با دوز 50 میکرو گرم برای هرقلاده سگ بصورت زیر جلدی ۶۰ دقیقه پیش از نمونه گیری و ج) PGF2α با دوز 5 میکروگرم بر‌‌کیلو‌گرم 15 دقیقه پیش از نمونه گیری به صورت عضلانی تزریق شد . با توجه به نتایج بدست امده می توان گفت که هر سه داروی اکسی توسین ، پروستاگلاندین و گنادوتروپین بر تعداد اسپرم و حجم منی سگ مبتلا به الیگواسپرمی تاثیر گذاری مطلوبی دارند .

عنوان مقاله [English]

A clinical case report of the effect of administered GnRH, PGF2α and Oxytocin on sperm count and semen volume of a dog with oligospermia

نویسندگان [English]

  • navid amini
  • ourang ataie
  • mehran Farhoodi Moghaddam
  • sina ghaznavi
چکیده [English]

This study was conducted to compare the effect of single dose treatment of GnRH(Cystorelin ,50 mic/dog,Sc.60 min prior to sperm collection), PGF2α(Veteglan,0/005 mg/kg,Sc,15 min prior to sperm collection) and Oxytocin(Vetacin,10IU/dog,Im,10 min prior to sperm collection) at intervals of one week on canine oligospermy.This project has been done on a 2-years-old mixed breed dog weighing 30 kg with oligospermy along with seven other health dogs with normal sperm count and semen volume as control group . obtained semen from the dogs after each treatment shown that all three doses of oxytocin, prostaglandins and gonadotropins on sperm count and semen volume in this dog with oligospermia have a favorable impact .