بررسی اثر داروی پرازی کوانتل فورت بر کاهش میزان EPG مدفوع در سگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

انگل ها قرن های متمادی است که آسیب های فراوان و در برخی موارد جبران ناپذیری به سلامت بشر و حیوانات رسانده اند.از سالهای دور استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماریهای انگلی مرسوم بوده و بعدها داروهای جدید شیمیایی جای انها را گرفته است.از جمله داروهایی شیمیایی که امروزه به طور وسیعی استفاده می شود،گروه بنزی میدازول ها و آنالید ها می باشند.اما به دلیل تکرر درمان،مقاومت دارویی ایجاد کرده اند،به همین منظور داروهای جدید از جمله پرازی کوانتل فورت جایگزین این دسته از داروها شده است.در این تحقیق،اثر ضد کرمی این داروی جدید شیمیایی از طریق کاهش EPG در سگ بررسی شده است.بدین منظور 30 سگ از جنس،نژاد و سن متفاوت انتخاب و نمونه اولیه مدفوع از همه انها گرفته شد.بعد از خوراندن قرص های پرازیکوانتل فورت( یک قرص به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن) ،دوباره بعد از 48 ساعت نمونه مدفوع از همه سگ ها گرفته و تعداد تخم های انگل در هر گرم مدفوع شمارش شد.نتایج این تحقیق نشان داد که حداکثرEPG قبل از درمان 73% بوده و بعد از درمان به 4% کاهش یافته است.همچنین حداقل مقدار EPG قبل از درمان 5% بوده و بعد از درمان به صفر رسیده است.میانگین درصد پاک سازی این دارو 90.91% بوده و این دارو قادر است تا 90 درصد میزان EPG را کاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of paraziquantel fort on decrease of EPG in dog

نویسندگان [English]

  • N. Tayefi
  • N Bakhtiari
  • A Bayegan
چکیده [English]

For many years parasites had damaged to human,s and animal,s health. Form years ago herbal medicines had used for treatment of parasitic diseases. Later they has replaced by new chemical medicines, but these drug  such as benzimidazole and analyzed groups created resistance, therefore praziquantel forte as new medicines has used. In this study ,in 30 dog of different gender ,race and age, the anthelminth,s effect of this drug has studied. Before treatment and 48 hours after oral medicine, stool samples were taken and RPG( Eggs per gram) were measured. Results of this study has showed that maximum of EPG before treatment was 73℅ and after was reduced to 4℅. Minimum of EPG before treatment was 5℅ and after was 0℅. Finally by statistical soft ware the average of all percentages of cleaning was 90.91℅.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug
  • praziquantel fort
  • EPG
  • Dog