بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی برخی ژن های مولد بیوفیلم در استافیلو کوکوس اورائوس های جدایه از ورم پستان گاو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

باکتری استافیلوکوکوس اورنوس یکی از مهمترین باکتریها در بین عوامل مسبب اورام پستان واگیردار می باشد که معمولا طبیعت برگشت پذیر،مزمن و مقاوم به درمان دارد.یکی از متقاعدکننده ترین فرضیه های ارائه شده جهت عدم کارایی رژیم های درمانی آنتوبیوتیکی رایج در درمان اورام پستان استافیلوکوکوس اورنوسی،توانایی آنها در ساختن فاکتورهای حدت،همینطور توانایی تولید و رشد در ساختارهایی به نام بیوفیلم(biofilm) در درون بافتهای آلوده است که منجر به ابعاد مقاومت به اغلب آنتی بیوتیک ها می گردد.در این تحقیق به روی 20 نمونه شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی استافیلوکوکوس اورنوسی صورت پذیرفت.نتیجه تست انتی بیوگرام این باکتری مقاومت 100 درصدی به انتی بیوتیکهای پنی سیلین،کلوکساسیلین،کانامایسین،نئومایسین،استرپتومایسین و در مقابل 100 درصد حساسیت نسبت به آنتی بیوتیکهای انروفلوکساسین،جنتامایسین،نووبیوسین،کوباکتان،نافپنزال،سفتی فور،فلوروفنیکل،لینکوسپکتین،تترادلتا و جنتاماکس را نجات داد.میزان حساسیت در مورد آنتی بیوتیک های تایلوزین،لینکومایسین،سولتریم،تری متوپریم + سولفامتوکسازول، تتراسایکلین،آمپی سیلین و آموکسی سیلین به ترتیب 60,0,70,70,0,0,45 درصد به دست امد.در مورد فراوانی ژنهای fnbB, fnbA, fib, bap که از ژن های دخیل در تشکیل بیوفیلم می باشند.نتایج به ترتیب اعداد 85, 80, 65, 0  درصد را نشان داد.نتایج حاکی از توانایی بالای این باکتری در تشکیل بیوفیلم و همچنین مقاومت بالا نسبت به آنتی بیوتیک های دسته ی بتالاکتام و آمینوگلیکوزیدها می باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on antibiotic resistance and frequency of some genes of biofilm production in staphylococcus aureus isolated from mastitis of cow

نویسندگان [English]

  • M SHamakhi
  • F Mosa khani
  • M Arjomand zadegan
  • S Dezfoli
چکیده [English]

staphylococcus aureus is one of the most important bacterial cause of infectious mastitis is usually have reversible nature,chronic and resistant to treatment.one of the most convincing theories offered for the lack of effectiveness of antibiotic regimens in the treatment of S. aureus mastitis is both ability to build virulence factors and ability to generate and growth in structures called biofilms in infected tissues that can lead to resistance to most antibiotics.this research done on milk samples from 20 cows with clinical S.aureus mastitis.the result of antibiogram test are showed 100% resistance to antibiotics penicillin,cloxacillin,kanamycin,neomycin and streptomycin against revealed 100% susceptibility to antibiotics Enrofloxasin,Gentamicin,novobiocin,cobactan,nafpenzal,ceftiofor,florophenicol,lincospectin,
 
TETRA-DELTA  and gentamox.antibiotic susceptibility to antibiotics Tylosin,lincomycin,soltrim,trimethoprim sulfamethoxazol,tetracycline,ampicillin, and amoxicillin,respectively was  60, 0, 70 ,70, 0, 0, and 45% .about prevalence of fib, fnbB and bap genes that are involved in biofilm formation,results respectively to 85, 80 , 65 and 0% showed.the results indicate high ability of S.aureus in biofilm formation and resistance to antibiotics categories Beta-lactam and aminoglycosides.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mastitis
  • Staphylococcus aureus
  • Biofilm
  • Antibiotic resistance
  • caw