تاثیر پروتئین با منشا گیاهی و حیوانی جیره غذایی بر خصوصیات بستر و وقوع درماتیت بالشتک کف پایی در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور به عنوان منبع پروتئین حیوانی در مقایسه با جیره های تمام گیاهی تهیه شده با کنجاله سویا،در پیشگیری از بروز درماتیت بالشتک کف پایی در جوجه های گوشتی انجام پذیرفت.در این طرح تعداد 280 قطعه جوجه گوشتی سویهRoss308 در سن 7 روزگی به صورت تصادفی در 28 پن که شامل 7 تیمار و هر تیمار دارای 4 تکرار و با در نظر گرفتن 10 قطعه در هر تکرار تقسیم شدند.از تراشه چوب تازه و مرغوب به عنوان بستر استفاده شد.تیمارهای آزمایشی شامل:1)جیره شاهد (فاقد پودر ضایعات کشتارگاه طیور)، 2،3،4،) جیره های حاوی 5 درصد پودر ضایعات گشتارگاهی به ترتیب از کشتارگاه B,A,C : 5،6،7) جیره های حاوی 7 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی به ترتیب از کشتارگاه های B,A,Cبودند.جوجه ها از سن 8 روزگی تا 24 روزگی با جیره های غذایی مورد آزمایش تغذیه شدند.تجزیه و تحلیل آماری داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی و به روش فاکتوریل و با استفاده از بسته نرم افزاری SAS و مقایسه داده ها با استفاده از آزمون توکی انجام گرفت.پاهای همه جوجه های گوشتی در روزهای 28، 35 و 42 روزگی امتیاز دهی شدندو شدت جراحات به صورت:بدون جراحت ،با جراحات ملایم و با جراحات شدید ثبت گردید.نمونه های نستر در روزهای 28،35 و 42 روزگی جهت اندازه گیری درصد رطوبت،ازت و pH بستر جمع آوری شد. وقوع درماتیت کف پایی در جوجه ها به صورت معنی دار متاثر از منبع پروتئین و سطح منبع پروتئینی یا همان ضایعات کشتارگاهی طیور بود(p<0.0001). به طوری که پرندگان تغذیه شده با جیره تمام گیاهی میزان و شدت بیشتری از وقوع درماتیت بالشتک کف پایی را در مقایسه با آنهایی که از جیره های با پروتئین گیاهی-حیوانی استفاده کرده بودند نشان دادند.درصد رطوبت،درصد ازت و pH بستر چندان معنی دار نبودند.در این آزمایش میزان و شدت بروز درماتیت بالشتک کف پایی به صورت معنی دار متاثر از منبع پروتئین و سطح منبع پروتئینی طیور بود.از این رو،عوامل تغذیه ای نقش معنی دار و اساسی در اتیولوژِ درماتیت بالشتک کف پایی در جوجه های گوشتی بازی می کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of animal and vegetable protein sources on litter characteristics and incidence of footpad dermatitis in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • H GHahri
  • M.A Oshaghi
چکیده [English]

A study was conducted to determine the efficacy of using of poultry by-product meal as animal protein source,to comparison all vegetable diets formulated with soybean meal,on prevention of footpad dermatitis in broiler chickens.a total of 280,7-day-old ross 308 chicks were randomly assigned to 28 pens that included 7 treatments with new pine shavings as litter.each treatment had 4 replications.experimental treatments were :1) control 2. 3 and 4) diets with 5% of poultry by-product meal with arrangement of A,B and C slaughterhouse:5 , 6 and 7) diets from 8 day old up to 42 ays of age.data were evaluated by ANOVA in a completely randomized design statistical procedure of SAS software.mean differences representing statistical diffrences were using Tukey,s test.the feet were scored on all birds on 28, 35 and 42 day of age and the severity of lesions was recorded as none,intermediate and severe.litter samples were collected 28, 35 and 42 of age for moisture,total N and pH analysis.the incidence of footpad dermatitis was significantly affected by protein source and protein levels.birds fed all vegetable diets showing higher incidence and severity than those fed vegetable plus animal diets.litter moisture,N2 and pH,although not significant.the incidence and severity of footpad dermatitis was significantly affected by protein source and protein levels and age.hence,nutritional factors play a significant role in the etiology of FPD in broilers.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • poultry by-product meal
  • footpad dermatitis
  • litter characteristice