گزارش آسیب شناسی مننگوآنسفالیت لیستریایی در گوسفند

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
 
 
در بهار سال 1391 دو راس میش از یک گله گوسفند داشتی مربوط به منطقه ای در غرب استان البرز با علائم عصبی شدیدی چون چرخیدنب ه دور خود،عدم تعادل،ضعف و بی اشتهایی به کلینیک بیمارستان آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج مراجعه نمود. در معاینه اولیه اختلالات سیستم اعصاب مرکزی تشخیص داده شد.به منظوز تایید تشخیص یکی از گوسفندان ذبح گردید.در کالبد شکافی ضایعات ماکروسکوپیک پرخونی و کدورت پرده مننژ،افزایش حجم مایع مغزی-نخاعی و ابری شدن و نقاط زرد تا قهواه ای با قطر 1 میلی متر در برش بصل النخاع مشاهده گردید.تکروز سلولهلی عصبی،گلیوزیس،تجمع آستین وار سلولهای آماسی در اطراف عروق و حضور میکروآبسه های نوتروفیلی در ناحیه ساقه مغزی،ارتشاح سلولهای آماسی و افزایش ضخامت پرده مننژ از یافته های میکروسکوپیک نمونه های مغزی برداشته شده بودند. در بررسی میکروب شناسی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز از بافت مغز و مایع CSF جدا گردید.با توجه به نتایج میکروب شناسی و یافته های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک، فرم عصبی(مننگوآنسفالیت) لیستریوز تشخیص داده شد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation into the effect of Morus nigra L. leaf extract on Parkinson’s disease symptoms and oxidative stress markers in male rats

نویسندگان [English]

  • F Moayer
  • A Badiei
  • A.R SHaghayegh
  • F Mosa khani
چکیده [English]

 
Parkinson,s disease (PD) is a progressive neurodegenerative disorder.in this disease activity of dopaminergic neurons in the substantia nigra and dopamine level in the striatum.there is much evidence in effect bof oxidative stress as pathogen agents of parkinson,s disease progression.angiotensin II activates NADPH depending oxidases and produce superoxides formation.morus nigar L.extract shows good angiotensin converting enzyme(ACE) inhibitory effects,in vitro.the aim of this study is to study the antioxidant effects of morus nigar L.leaf extract on parkinson,s disease symptoms and oxidative stress markers.48 male rats divided randomly into four groups(n=12 each):1) sham,(2) toxin, (3) captopril, (4) treatment.rate in sham group were used as normal controls.rats in toxin group were injected with 6-OHDA. captopril group were injected i.p. with captopril (5mg/kg) daily 6 days before and 4 &24 hrs after the injection of 6-OHDA and treatment group were injected i.p. with morus nigra L.(10mg/kg) extract daily 6 days before the injection of 6-OHDA in the substantia nigra and 4 &24 hrs after it.muscle stiffness,rotation test and histological test were assessed in 6 rats of any groups after 2 weeks.protein oxidation,lipid peroxidation and ACE activity were assessed in brain in 6 rats of any groups 24 hrs,after the 6-OHDA injection.the results suggested that the use of aqueous extract of morus nigra can be useful in reduction of parkinson,s disease symptoms and reduce oxidative stress markers and dopaminergic neuronal death.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parkinson
  • s disease
  • Dopamine
  • morus nigra
  • Oxidative stress
  • ACE