گزارش یک مورد عدم تشکیل زند زبرین یکطرفه(hEMIMELIA) در یک قلاده توله سگ نژاد شارپی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
یک قلاده توله سگ نر از نژاد شارپی، 2 ماهه با وزن 4 کیلو گرم با علائم لنگش و بدشکلی اندام قدامی چپ،کوتاهی،انحراف داخلی و عدم وزن گیری پس از تولد به درمانگاه خصوصی دامهای کوچک ارجاع داده شد.پس از اخذ تاریخچه مشخص گردید بیمار تحت ضربه قرار نگرفته است و از نقطه نظر معاینات درمانگاهی دچار بیماریهای عمومی نبوده است. در مطالعه تصویر برداری در نامی قدامی-خلفی و جانبی-میانی عدم تشکیل مادرزادی ئندزبرین را نشان داد. سپس به صاحب بیمار پیشنهاد جراحی اصلاحی پس از 6 ماهگی داده شد. بررسی این بیمار نشان میدهد اختلالات مادرزادی عدم تشکیل کامل و ناقص اندام ها به عنوان دسته ای از مشکلات اندام های حرکتی در حیوانات جوان می باشد و جراحان باید بادقت،تجربه کافی و انجام تصویر برداریهای تشخیصی پس از موافقت صاحب بیمار نسبت به جراحی اصلاحی اینگونه بیماران در چند مرحله اقدام نمایند.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of the iss, ompT and iroN genes in E. coli isolated from cases of avian colibacillosis in commercial broilers of Golestan province, Iran

نویسندگان [English]

  • H.R Fattahian
  • R Moridpour
  • H Mohyodin
  • A.R Hosein zadeh
  • F Saedinam
چکیده [English]

Avian pathogenic E.coli (APEC) are responsible for significant economic losses in chicken industry,thus identification of virulence genes and their prevelence can be helpful to preventative methods such as productions of vaccine.the pathogenicity of APEC strains is due to a variety of several virulence factors that expressed by several genes.in this study,60 E.coli strains were selected from cases of avian colibacillosis in commercial broilers from Golestan province.DNA was extracted by boiling method and three important virulence genes,iss,opmT and iroN, were detected by multiplex PCR, iss is one of the important gene in creased serum survival.iroN involves in iron acquistion mechanism and opm T encodes protease,which has been shown to cleave colinins.prevalence of iss, omp T and iro N genes were detected in 38.3%,43.3% and 40% of isolates respectively and 35% of isolates were positive for the presence of three genes altogether.with regard to final results and the exiatence of varieties in frequency of these genes in different parts of the world it concluded that virulence factors were different in different parts of the world because virulence factors are multifactorial phenomenon.it seems that these isolates are opportunitic E.coli and because of existence of predisposing factors they could cause disease in poultry.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • avian colibacilosis
  • Virulence genes
  • Molecular detection
  • Iran