شناسایی آلودگی مخمری لاینرهای دستگاه شیر دوشی برخی از گاوداریهای صنعتی استان تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
این مطالعه به منظور آگاهی از حضور مخمر در لاینرهای دستگاه شیردوشی گاوداری های صنعتی ایتان تهران انجام شده است. از سطح داخلی لاینرهای دستگاه شیردوشی 15 گاوداری نمونه گیری به عمل امد و به آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی منتقل گردید.نمونه ها در محیط سابورو دکستروز آگار کشت داده شد و در دمای 25 درجه سانتی گراد انکوباسیون گردید.پس از 5 تا 7 روز بررسی محیط ها صورت گرفت و محیط هایی که در آن مخمر رشد کرده بودند،در یخچال نگهداری شد و سپس به منظور شناسایی و تعیین دقیق گونه های مخمرهای جداشده از کیت تجاری به نام Radio yeast plus system استفاده شد که گونه های جدا شده عبارتند از : 
candida, albicans, candida, krusei, candida. nugosa, crytococcus. neoformanse, cryptococcus.humiculus, crytococcus. albicus, rodotrola.rubra, geotrichum, trichosporon, beigrlly, sporodiobolus. salmonicolor.
تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان می دهد بین تعداد شستشوی دستگاه شیردوشی در روز با جدا شدن مخمرهای خطرناک ارتباط آماری معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of Radial Hemimelia in a Sharpei puppy

نویسندگان [English]

  • M Tajodini
  • H Makari
  • M Fiezi
چکیده [English]

 
 
A two months male sharpie puppy,4 kg body weight has been referred to small animal clinic with forelimb non-weight bearing lameness,limb deformity and varus deviation of forepaw.history taking showed that puppy did not undergo with any trauma and also did not suffer from any systemic disease.Craniocuadal and lateral-medial radiographs were shown congenital absence of radius.then surgical correction was recommended after 6 month age.this case study showed that congenital hemimelia is group of congenital deficiencies that occur in young dogs and cats.therefore surgeons take the hereditary defoemities into consideration with accurate diagnostic imaging and apply for staged corrective surgeries.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • radius hemimelia.congenital limb deficiencies
  • Dog