گزارش درمانگاهی یک مورد زانو مستقیم مادرزادی دو طرفه رد یک قلاده سگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
یک قلاده سگ نر از نژاد تریر 12 ماهه با وزن 6 کیلوگرم با علائم لنگش نمره 2 (درجه3) اندامهای خلفی به همراه آتروفی ماهیچه ای دو اندام خلفی ،اختلال در قدم برداشتن به درمانگاه خصوصی دامهای کوچک ارجاع داده شد. پس از اخذ تاریخچه مشخص گردید بیمار تحت ضربه قرار نگرفته و از نقطه نظر معاینات درمانگاهی دچار بیماریهای عفونی نبوده است.در مطالعه تصویر برداری در نمای قدامی-خلفی و جانبی در رفتگی دو طرفه ناقص مفصل ران، کمانی شدن جانبی انتهای استخوان ران،ضخیم شدن گردن ران،بدشکلی سر استخوان ران و چرخش داخلی استخوان ساق مشاهده و عارضه زانو مستقیم دو طرفه مادرزادی تایید گردید.با توجه به عدم تمایل صاحب بیمار به درمان و مداخله جراحی،مکملهای دارویی جهت تاخیر در روند تخریب مفصلی تجویز کردید.بررسی این بیمار نشان داد بدشکلی ها و اختلالات نادر مادرزادی اسکلتی در حیوانات کوچک بالاخص در سگها علاوه بر ایجاد تغییر در وضعیت راه رفتن،اسیب های اتی شدید مفاصل را به همراه خواهد داشت که امکان درمان آن به پذیرش صاحب بیمار ارتباط دارد.هدف از گزارش درمانگاهی حاضر ارائه مورد نادری از احتلال مادر زادی زانو در یک قلاده سگ در ایران می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The clinical report of bilateral congenital genue recurvatum in a Dog

نویسندگان [English]

  • H.R Fatahian
  • R Moridpour
  • H Mohyodin
  • A.R Hoseinzadeh
  • S.H.R Mosavian
چکیده [English]

 
 
A12 months male mixed Terrier,6 kg body weight with signs of score 2 lameness(grade 3) and muscle atrophy of both hind limbs has been referred to private small animal clinic.history taking showed that dog did not undergo with any trauma and aslo did not suffer from any systemic disease.craniocuadal and lateral radiographs were shown bilateral hip subluxation,thickening of the femoral neck and deformity of head and a tibial inward rotation(varus deformity).based on clinical and radiological  evaluation,bilateral congenital genu recurvatum(BCGR) was diagnosed.in order to unwillingness of the owner,surgical intervention was not performed and mineral and vitam supplement prescriped to post pone the futher pathological changes.patient assessment has been showed congenital skeletal anomalies in dogs cause changes in gate with severe injuries to affected joints in futhur.the aim of submitting this clinical case is to report the rare incident of such canine congenital stifle anomalies in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • :bilateral congenital genu recurvatum
  • lameness
  • hip
  • subluxation
  • Dog