اثرات نگهداری انفرادی بر رفتار اخذ غذا در موش

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
نگهداری انفرادی به عنوان یک عامل پرقدرت ایجاد استرس مزمن شناخته می شود که تحقیقات متعدد ارتباط آن را با افزایش میزان مرگ و میر و اثرات منفی بر سلامت در انسان و سایر گونه های دارای زندگی اجتماعی از طریق ایجاد عواملی چون افزایش وزن،دیابت و ناهنجاریهای هورمونی به خوبی نشان داده اند. در این پژوهش 28 موش(14 ماده و 14 نر) به دو گروه نگهداری گروهی و انفرادی تقسیم شده و اثر استرس ناشی از 4 هفته نگهداری انفرادی بر رفتار اخذ غذا در موشها از طریق توزین غذای مصرفی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده میزان غذای مصرف شده در گروه موشهای نر و ماده انفرادی به طور معنی داری نسبت به موشهای گروهی کمتر بوده است. موشهای نر گروه زندگی انفرادی در هفته اول و چهارم به طور معنی داری نسبت به گروه زندگی دسته جمعی میزان کمتری غذا مصرف نموده اند.در مورد میزان اخذ غذا در موشهای ماده گروه زندگی انفرادی بین هفته های اول و چهارم نتایج مشابه موش های نر انفرادی بود و میزان اخذ و میزان اخذ غذای انها بطور معنی داری کمتر از موشهای ماده گروهی بود. میزان غذای مصرفی در گروه موشهای نر انفرادی به صورت معنی داری نسبت به گروه موشهای ماده انفرادی کمتر است که نشان دهنده تاثیر گذاری بیشتر زندگی انفرادی بر موشهای نر می باشد.بر اساس نتایج به دست امده،جداسازی اجتماعی موجب کاهش مصرف غذا در هر 2 گروه موشهای نر و ماده می شود.مطالعات بیشتر به منظور شناخت مکانیسم ها و همچنین روش های پیشگیری و درمان دارویی و غیر دارویی عوارض ناشی از نگهداری انفرادی و انزوای اجتماعی توصیه می گردد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual housing effects on food intake behavior in mice

نویسندگان [English]

  • M.R Rahim nejhad
  • V Babapour
چکیده [English]

 
Individual housing is known as powerful factor in making chronic stress and many researches have shown its relation with  high risk of mortality and negative health consequences on human and other spices with social life from some complications like weight increasing diabetes,harmonic disorders.in this research,mice(14 male,14 female) divided into group and individually housed and the effects of 4 week individual housing on food intake in mice was considered by utilized food weighting.based on results,the received food in individual male and female mouse was less than group mouse as meaningful.individually housed male mice,in the 1 st &4th week have received less food in relation to group housed.but about food intake,individually housed female mice in the 1st &4th weeks,the result was similar to individual male mice and their taking rate food was less than group female mice as meaningful.received food rate of individually housed male mice was less than individually huosed female miceas meaningful that shows more effect of individual life on male mice.more researches are suggested to recognize mechanisms and also prevented methods,phamaceutical & non-pharmaceutical treatments,complications from individual houseing and social isolation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • food intake
  • individual houseing
  • loneliness