فلور قارچی کیسه ملتحمه گوسفندان سالم نژاد قزل در شهرستان ارومیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
هدف از تحقیق حاضر شناسایی فلور قارچی کیسه ملتحمه گوسفندان سالم نژاد قزل در شهرستان ارومیه و تعیین اثر جنس،سن و ویژگیهای چشم گوسفندان بر روی این فلور می باشد. تعداد 50 راس گوسفند قزل سالم از هر دو جنس (26 نر و 24 ماده) انتخاب و به سه گروه سنی (16 راس یکساله و 18 راس دو ساله و 16 راس سه ساله و بالاتر) تقسیم شدند. سواب ها از کیسه ملتحمه هر دو چشم گرفته شده و بر روی محیط های سابرودکستروز آگار و عصاره مالت کشت شده و در دمای 25 درجه سانتیگراد به مدت 21 روز انکویه شدند.تعداد 13 راس گوسفند (26%) واجد کشت مثبت بودند و از این تعداد 5 راس (10%)  برای هر دو چشم مثبت بودند.جدایه ها شامل جنس های کلادوسپوریوم از 7 چشم (38.88%)، آسپرژیلوس از 3 چشم(16.66%(وپنی سیلیوم از 3 چشم (16.66%)، رودوتورلا از 3 چشم(16.66%) و کورولا از 2 چشم(11.11%) بودند.طبق آنالیز آماری،جدایه کلادوسپوریوم فراوانی معنی داری در چشم چپ،جنس ماده و گوسفندان بالای 3 سال سن داشت(P>0.05) . با توجه به مرور مقالات مطالعه حاضر اولین تعیین فلور قارچی کیسه ملتحمه در گوسفندان سالم از نژاد قزل می باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

       

نویسندگان [English]

 • A Narighi soreh
 • V Hasanpour
چکیده [English]

 
The objective of this study was to identify the fungal flora of conjunctival sac in clinically normal Ghezel sheep and determine the effect of host eye,age and sex on this flora.the animals(n=50) were selected from both sexes and divided into three age groups according to age.swabs were taken from the inferior conjunctival sac of both eyes(n=100) and cultured onto saboroud dextrose agar and malt extract agar,incubated at 25C and examined for 21 days.thirteen sheep out of 50 (26%) were positive for fungi:5/50(10%) had positive cultures from both eyes.the isolated fungal genera were cladosporium spp.-7 eyes (38.88%) , Aspergillus spp.-3 eyes(16.66%) penicillium spp. -3 eyes (16.66%) rhodoteurella spp. -3 eyes(16.66%) and curvularia spp. -2 eyes(11.11%). the isolation of cladosporium spp. was significantly frequent among the left eyes,females and sheep above three years of age (p<0.05).this study is first report of funhal flora of normal ovine conjunctiva.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fungal flora
 • Conjunctiva
 • Ghezel sheep
 • Iran