گزارش درمان اصلاحی یک مورد سندرم کوتاهی استخوان زند زیرین با برداشت استخوان قطعه ای در یک قلاده سگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
یک قلاده سگ نر 7 ماهه از نژاد Tibetan spaniel با وزن 5/5 کیلوگرم با علایم لنگش اندام قدامی راست به درمانگاه خصوصی دامهای کوچک ارجاع داده شد.پس از اخذ تاریخچه مشخص گردید بیمار تحت ضربه قرار نگرفته است و از نقطه نظر معاینات درمانگاهی دچار بیماریهای عمومی نبوده است.در مطالعه تصویر برداری در نامی قدامی-خلفی و جانبی-میانی، کمانی شدن استخاون زند زیرین به دلیل بسته شدن زود هنگام صفحه رشد تحتانی استخوان زند زیرین مشخص گردید و سپس اقدام به جراحی اصلاحی برداشت قطعه ای استخوان شد.پس از عمل ،آنتی بیوتیک تجویز شدو اندام با آتل سبکی حمایت گردید.این گزارش نشان دهنده رخداد اختلالات صفحات استخوانی به عنوان دسته ای از بیماریهای اندام های حرکتی در حیوانات جوان می باشدو جراحان باید با دقت،تجربه کافی و انجام تصویر برداری های تشخیصی به درمان اصلاحی اینگونه بیماران بپردازند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surgical correction of short ulnar syndrome with partial ulnar diaphyseal ostectomy in a dog

نویسندگان [English]

  • H.R Fattahian
  • R Moridpour
  • H Mohidin
  • A.R Hoseinzadeh
چکیده [English]

 
A seven months male mixed Tibetan Spaniel(5.5kg body weight) has been referred to small animal clinic with fore limb lameness.history taking showed that dog did not undergo with any trauma and also did not suffer from any systemic disease.Carniocudal and lateral-medial radiographs were shown bowing of the radius bone cause by permature closure of distal ulnar growth plate.then surgical treatment of partial ulnar diaphyseal ostectomy was performed.postoperative care was antibiotic administration and limb was supported by light splint.this case study showed that local disturbances in bone growth form an important group of orthopaedic problems that occur in young animals.therefore surgeons take the antebrachium deformities into consideration with accurate diagnostic imaging and apply for corrective surgeries.
 
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • short ulnar syndrome
  • partial ostectomy
  • bone growth disturbances
  • Dog