گزارش یک مورد آدنوکارسینوم آسینیک غده بزاقی زیر زبانی در گربه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

غدد بزاقی از مهمتری غدد ترشحی داخلی دهان می باشد.هر چهار نوع غدد بزاقی تحت فکی،زیر زبانی،پاروتید و زایگوماتیک که در گربه وجود دارند می توانند دچار نئوپلازی شوند اما ابتلای غدد پاروتید در گربه ها بیشتر گزارش شده است.یک برجستگی توموری شکل در زیر زبان گربه ای که با علایم دشواری در جویدن و بلع،ترشح و ریزش غیر طبیعی بزاق،بی اشتهایی و کاهش وزن به یکی از درمانگاه های خصوصی شهر تهران ارجاع شده بود ،از طریق اجام عمل جراحی برداشت شدو جهت تشخیص ضایعه به آزمایشگاه هیستوپاتولوژِ ارسال گردید.در بررسی میکروسکوپی تومور اپیتلیال غده ای مشاهده شد که آسینی های پر از سلول،منظره توپر و انگاره آدنوئیدی ایجاد کرده بودند.علایم بدخیمی شامل تقسیمات میتوزی،پلئومورفیسم و هایپرکروماتیسم در هسته سلولهای نئوپلاستیک به وضوح نمایان بود که منجر به تشخیص آدنوکارسینوم سلولهای آسینیک غدد بزاقی گردید.این گزارش اولین مورد ابتلای غده بزاقی زیر زبانی به این نوع تومور در گربه می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acinic cell adenocarcinoma in sublingual salivary gland of a cat

نویسندگان [English]

  • s Mohit mafi
  • F Moaeir
  • S.A Razavi
  • M Mehri
چکیده [English]

 
 Salivary glands are the most important of the mouth internal secretory.saliva contains many useful enzymes that help in the digestive process.there are for major salinery glands in cats,including the mandibular,sublingual,parotid,and zygomatic galnd. Adenocarinomacan affect any of these salivary glands in cats,but the major target of this tomur in cats in the parotid gland.sublingual mass of a cat with clinical sign such as dysphagia,saliva drooling, anorexia and weight loss removed by surgical operation and sent for the histopathological evaluation. in microscopic observation:tumor of a glandular epithelium was seen.acinar cells had been established a solid and adenoid pattern.Malignansy sings,including mitotic formation,hyperchromatism and pleomorphism were clearly visible in nucleus of the neoplastic cells.clinical and histopathological finding reveals an acinic cell adenocarcinoma and in our knowledge,this is the first report of this kind of tumor in salivary gland of a cat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acinic cells
  • adenocarcinoma
  • sublingual salivary gland
  • Cat