اثر تزریق فلونیکسین مگلومین بر نرخ باروری و تغییرات سرمی پروژسترون در تلیسه های هلشتاین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

hamedroostaie@gmail.com

چکیده

 
این تحقیق به منظور بررسی اثر سه تزریق فلونیکسین مگلومین بعد از تلقیح بر نرخ باروری و تغییرات عیار سرمی پروژسترون در تلیسه های هلشتاین انجام گرفت.تلیسه های هلشتاین (n=32) با میانگین وزن 375+_5 کیلو گرم و سن حدود 15 ماه به وسیله پروتکل ovsynch همزمان سازی فحلی و سپس تلقیح اجباری شدند.تلیسه ها به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (n=16). و تیمار فلونیکسین مگلومین(n=16)، قرار گرفتند. به تلیسه های گروه تیمار فلونیکسین مگلومین به میزان 1.1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در بعدازظهر 15،صبح روز بعد 16 و بعدازظهر روز بعد از تلقیح، به صورت داخل عضلانی تزریق شد و به تلیسه های گروه کنترل سرم فیزیولوژیک در همین زمانها تزریق شد.به منظور بررسی میزان باروری در روزهای 30 و 60 پس از تلقیح سونوگرافی رکتال صورت گرفت.همچنین به منظور بررسی تغییرات میزان پروژسترون قبل از تزریقات در پایان دوران و پس از پایان تزریقات از تلیسه های هر دو گروه خون گیری به عمل آمد. نرخ باروری در گروه تیمار فلونیکسین مگلومین در روز 30 برابر با 62.5%  و در گروه کنترل برابر با 25% بود (p<0.05) و در روز 60 در گروه تیمار فلونیکسین مگلومین 56% و در گروه کنترل25% بود(p<0.05). میانگین غلظت پروژسترون پلاسمای تلیسه های تیمار فلونیکسین مگلومین(2.62+_0.166-ng/ml) نسبت به گروه کنترل (1.87+_11-ng/ml) در پایان تزریقات بالاتر بود ولی از نظر آماری معنی دار نبود.در تلیسه ها اثر سودمند 3 تزریق فلونیکسین مگلومین به طور محتمل به واسطه اثر آنتی لوتئولایتیک آن می باشد که ترشح پروستاگلاندین F2a را مهار کرده و باعث افزایش قدرت زنده مانی جنین گاو می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Flunixin Meglumine injection on conception rate and plasma progesterone changes in Holstein heifers

نویسندگان [English]

  • M. Roostaie
  • , J Yadi
  • S Saeed Khalajzadeh
چکیده [English]

 The objective of this study was to examine the effects of administration of Flunixin Meglumine on conception rates and plasma progesterone(p4) changes in Holestein heifers and inhibition of PGF2a synthesis just before luteo lysis.32 Holstein heifers(15-month-old,BW:357+_5kg)were synchronized utilizing Ovsynch protocol and artificially inseminated.the heifers were assigned randomly to a treatment group(n=16) and a control group (n=16).the treatment group were injected intramuscularly three times on days 15.5,16 and 16.5 post insemination with 1.1 mg/kg bodyweight Flunixin Meglumine whereas control group received placebo.blood samples were collected on days 15.5,16 and 16.5 post insemination for analysis of plasma P4 concertrations.pregnancy was diagnosed on days 30 and 60 by transrectal ultrasonography.on day 30,10 of the treated heifers were pregnant compared with 4 of the control heifers(p<0.05):on day 60,9 of the treated heifers were still pregnant compared with 4 of the control heifers (p>0.05).maen plasma progesterone concentrations on day 16.5 in treated heifers (2.62+_0.66ng/ml-1) was higher than control group (1.87+_1ng/ml-1) but this improvement was not statistically significant(p>0.1).the results of this study support the hypothesis that Flunixin Meglumine is able to inhibit the uterine synthesis of PGF2a and increase the survival of early embryos.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flunixin Meglumine
  • PGF2a
  • conception rate
  • progesterone
  • Ovsynch