توپوگرافی بریدگی قلبی شش و محل کیسه های جنب در اسبچه خزر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 اسبچه خزر،نژادی از اسبهای کوچک می باشد که اولین بار وجود آن در ایران گزارش گردیده است.با توجه به اختلاف جثه این اسب با اسبهای معمولی احتمال دارد که اختلافات آناتومیکی از نظر توپوگرافی بین این نژاد و سایر نژاد وجود داشته باشد.از آنجایی که میزان گسترش پرده های جنب و دانستن محل بریدگی قلبی شش ها در ارتباط با دنده ها و قفسه سینه در اکوکاردیوگرافی،تصویربرداری های تشخیصی و معاینات بالینی اهمیت دارد و گزارشهایی در این مورد یافت نشده است لذا در این بررسی به وضعیت توپوگرافی بریدگی های قلبی شش ها و راس کیسه های جنب در اسبچه خزر پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Topography of cardiac notch and copula pleurae in Caspian miniature horse

نویسندگان [English]

  • M.R Paryani
  • H Gilanpour
چکیده [English]

 
Caspian miniature horse is a small breed of horse which was reported for the first time in Iran.difference  in the size of this breed comparing with other breeds of horses makes it probable that there might be some topographical variations.regarding the extend of pleura and the location of cardiac notch of lungs in relation to the ribs and thoracic wall,which is important in echocardiography and diagnostic imaging and clinical examination,lead us to study the topographical position of cardiac notches and copula pleurae in the Caspian miniature horse.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Caspian miniature horse
  • cardiac notch
  • cupula pleurae
  • Topography