گزارش بالینی اولین مورد بیماری مشمشه در ببر سیبری )Panthera tigris altaica(

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، کرج، ایران

2 آزمایشگاه دامپزشکی پاستور، تهران ایران

3 سازمان حفاظت محیط زیست، بخش بیماریهای حیات وحش، تهران، ایران

4 دامپزشک بخش خصوصی، تهران، ایران

چکیده

در تاریخ ششم دیماه سال 89بر بالین ببرآمور(سیبری) نر و سه ساله مقیم باغ وحش تهران علائم خونریزی دو طرفه از بینی، دیسپنه دمی، زخم های
متعدد جلدی به خصوص در ناحیه دم، سینه و اندام های حرکتی، بی اشتهایی و پرنوشی مشاهده گشت.
پس از نمونه برداری از ترشحات بینی باسیل دو قطبی هوازی و غیر متحرک به شکل خالص جدا شد که با توجه به تغذیه با گوشت الاغ فاقد تست
مالئین و سابقه وجود بیماری مشابه در شیرهای باغ وحش که به همان صورت تغذیه می شدند، بیمار مشکوک به بیماری مشمشه در نظر گرفته شد که
مورد تایید PCRنیز قرار گرفت.
در معاینه متعاقب مرگ بیمار زخم های جلدی همراه فیستول و ترشحات زرد و کرم رنگ، ندول های متعدد داخل بینی و تخریب و تخریش مخاط بینی
جلب توجه می کرد و بیمار FIVمثبت نیز تشخیص داده شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First clinical report of the Glanders in Siberian tiger (Panthera tigris altaica)

نویسندگان [English]

  • A Taghipour, 1
  • Sh.M Khaje Nassir, 2
  • S.M Ghaazi Marashi, 3
  • S Masoodi Zanjani, 3
  • H Molookpour, 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Pasteur Veterinary Laboratory, Tehran, Iran
3 Department of environment, Tehran, Iran
4 Veterinary surgeon, Private practitioner, Tehran, Iran
چکیده [English]

In 27th of December 2010 a male Siberian tiger (Panthera tigris altaica) in Tehran zoo was visited and bilateral
signs of acute systemic disease was noticed, epistaxis, inspiratory dispnea, polydipsia, coutaneus ulcers specially
on tail, chest and limbs were recognized.
After sampling and culture from nasal discharge an aerobic, gram negative, immotile and bipolar bacilli isolated.
Clinical signs, characteristic of bacterial infection in addition to the history of feeding with donkey meat without
performing Mallein test were our reason to become suspicious to Glanders that later was confrmed with PCR.
Post mortem examination showed the multiple nasal mucosal nodules, mucosal erosions, cutaneous ulcers with
fstula and sinus formation and yellowish discharge. The tiger was FIV positive too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glanders
  • Siberian tiger
  • Burkholderia mallei
  • Iran