گزارش درمانگاهی اصلاح دررفتگی عجزی خاصره ای و شکستگی بدنه استخوان خاصره در یک قلاده سگ

نویسندگان

1 گروه آموزشی جراحی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران-ایران

2 گروه آموزشی رادیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران-ایران

3 درمانگاه بخش خصوصی پردیس، تهران-ایران

چکیده

جداشدگی های عجزی خاصره ای به دو صورت یک طرفه و دو طرفه وجود دارد. ضایعات یک طرفه اغلب با شکستگی های یک طرف و جداشدگی مفصل
فوق در طرف مقابل همراه می باشد. یک قلاده سگ نر 2ساله نژاد اشپیتز به وزن 9کیلوگرم با تاریخچه تصادف با وسیله نقلیه به کلینیک بخش خصوصی
ارجاع گردید. نشانه های درمانگاهی شامل لنگش، عدم وزن گیری بر روی دو اندام حرکتی خلفی، درد شدید در هنگام ملامسه و بی اشتهایی بودند. تشخیص
قطعی با انجام رادیوگرافی در نماهای جانبی و شکمی- پشتی صورت پذیرفت. در رفتگی خاصره ای عجزی چپ و شکستگی بدنه خاصره راست تایید
گردید. درمان جراحی بر اساس نشانه های بالینی و تصویربرداری تشخیصی انجام پذیرفت. دررفتگی عجزی- خاصره ای با پیچ کورتیکال و بدنه خاصره با
صفحه فلزی و پیچ تثبیت شد. عضلات، فاسیا و پوست هر دو ناحیه به شیوه معمول بخیه شدند. بیمار به مدت سه روز تحت درمان با آنتی بیوتیک وسیع
الطیف قرار گرفت و با برطرف شدن نشانه های درمانگاهی از روز چهارم، بیمار شروع به وزن گیری بر روی دو اندام حرکتی خلفی نمود. با توجه به حصول
نتیجه مطلوب در این گزارش، توصیه می شود به منظور جلوگیری از درگیر شدن اعصاب مزدوج بدنبال جداشدگی عجزی-خاصره ای و شکستگی لگن و
احتمال آسیب و قطع این اعصاب بطور ثانویه، بلافاصله اقدام به درمان و بازسازی جراحی نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical report of reconstructive surgery of sacroiliac separation and iliac shaft fracture in dog

نویسندگان [English]

  • H.R Fattahian, 1
  • M. Nasrolahzadeh Masoule, 2
  • A.R. Hosseinzadeh, 3
1 epartment of Surgery, Faculty of Specialised Veterinary Sciences, Sciences and Research Research, Islamic Azad University, Tehran-Iran
2 Department of Radiology, Faculty of Specialised Veterinary Sciences, Sciences and Research Research, Islamic Azad University, Tehran-Iran
3 Paradise small animal private clinic, Tehran-Iran
چکیده [English]

Sacroiliac luxation results when there is disruption of the articulation between the wing of the sacrum and iliac
wing. This problem may be unilateral or bilateral. A two year-old, 9 kg weighting, male Spitz dog was referred to
private clinic. Clinical signs were non-weight-bearing on hind-limbs, lameness, and loss of appetite and sever pain
on palpation.
Sacroiliac separation and fracture of ilium were reconstructed using cortical screw and 2.7 plates respectively.
Muscles, subcutaneous tissue, and skin of both sides were sutured routinely. Postoperative care was performed
by broad-spectrum antibiotic and aspirin. The patient started weight bearing on day 4 after operation. Clinicians
should reconstruct sacroiliac separation immediately because of nerve roots engagement following the sacroiliac
separation and pelvic fracture and likely secondary nerve root damage or disruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacroiliac separation
  • Iliac fracture
  • Dog