تاثیر نگهداری انفرادی بر احساس درد احشایی در موش آزمایشگاهی

نویسنده

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

نگهداری انفرادی می تواند منجر به تغییرات فیزیولوژیک و رفتاری در حیوانات اهلی و آزمایشگاهی گردد. هدف این پژوهش بررسی اثرات نگهداری
انفرادی بر حساسیت به درد احشایی است. حساسیت به درد احشایی موشهایی که به مدت چهار هفته به صورت جدا از هم نگهداری شدند با موشهایی
که در همین مدت به صورت گروهی نگهداری می شدند مورد مقایسه قرار گرفت. درد احشایی در موشهای نر و ماده که به صورت جداگانه نگهداری
می شدند نسبت به حیوانات گروهی به طور معنی داری کمتر بود. اما این کاهش حس درد در موشهای نر نگهداری شده به صورت جدا از هم بیشتر از
موشهای ماده ای بود که در همان شرایط نگهداری شده بودند. بنابر نتایج فوق می توان نگهداری انفرادی را بر حس درد احشایی در موش موثر دانست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of individual housing on visceral pain sensation in mice

نویسنده [English]

  • M.R Rahimnejad,
Department of Basic science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, karaj Branch, Iran.
چکیده [English]

Individual housing can induce physiological and behavioral changes on domestic and laboratory animals. The aim of
the present study was to investigate the effects of individual housing on visceral pain sensitivity. Mice were separated
for 4 weeks until pain testing began. Their visceral pain sensitivity was compared to the group housed mice. Both
male and female single-housed mice showed signifcantly reduced visceral pain sensitivity, but results showed that
the reduction of pain was greater in individually-housed male mice. We could conclude that individual housing has
effects on pain sensation in mice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pain
  • individual housing
  • Mice