درمان عفونت گوش میانی به روش تیمپانوتومی در یک قلاده سگ ژرمن شپرد

نویسندگان

1 گروه آموزشی جراحی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 گروه آموزشی رادیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 دامپزشک بخش خصوصی، تهران

4 گروه آموزشی آناتومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

5 گروه آموزشی فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

بیماریهای کانال گوش (خارجی،) گوش میانی و داخلی یکی از معضلات عمده در دامپزشکی بخصوص دام های کوچک می باشد. راه های درمانی
مشخص و درمان بیماریهای کانال گوش ( خارجی ،) گوش میانی و داخلی یکی از چالشهای طب دامهای کوچک بشمار می رود . از آنجایی که درمانهای
دارویی در همه موارد موثر نیست، روشهای درمانی جراحیدر موارد پیششرفته توصیه شده اند.در پاییز 1388یک قلاده سگ نر 11ساله با وزن 27
کیلوگرم از نژاد ژرمن شپرد با علائم بی حالی، کاهش اشتها، و انحراف سر به سمت چپ به درمانگاه بخش خصوصی ارجاع داده شد. بیمار طی مدت 9
ماه تحت درمان های دارویی متعدد قرار گرفت. اما درمان ها ناکافی بوده و پاسخ مناسب به همراه نداشت. بر این اساس درمان جراحی پیشنهاد گردید.
پس از آماده سازی بیمار و القا بیهوشی،. با برداشت کانال عمودی و افقی گوش خارجی دسترسی به استخوان حباب گوش میانی فراهم شدو سپس با
استفاده از هند پیس جراحی، بخشی از استخوان خارجی حباب گوش میانی برداشته شد. پس از شستشوی گوش میانی، چرک تخلیه گردید و سپس
لایه های برش بصورت متعارف بخیه شدند. پس از انجام اقدامات درمانی و حمایتی بعد از جراحی باگذشت 72ساعت شرایط بیمار طبیعی شد و پس
از یک سال علامتی دال بر بیماری گوش مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tympanotomy for otitis media treatment in a German Shepherd dog

نویسندگان [English]

  • H.R Fattahian, 1
  • F Kabir, 2
  • A.R Hosseinzadeh, 3
  • N Vazir, 4
  • B. Vazir 5
1 Department of surgery, Faculty of specialized veterinary sciences, Science and research branch, Islamic Azad University, Tehran- Iran
2 Department of radiology, Faculty of specialized veterinary sciences, Science and research branch, Islamic Azad University, Tehran- Iran
3 Private General Practitioner, Tehran-Iran
4 Department of Anatomy, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
5 Department of physiology and pharmacology, Faculty of specialized veterinary sciences, Science and research branch, Islamic Azad University, Tehran- Iran
چکیده [English]

Ear disease is one of the main problems in small animal feld. The various therapies have been recommended for
ear disease. Medical treatment is sometimes are insuffcient and the response is not curative, therefore, surgical
treatment is suggested. An eleven-year-old, German shepherd dog weighing 27 kg with weakness, loss of appetite and left side head tilt had been referred to small animal clinic. During nine months period, several courses of
medications had been prescribed for this patient but all the medical treatments were unsuccessful. According to
patient signalment, surgical treatment was suggested. After patient and operation team preparation, anesthesia was
induced and the surgical procedure was carried out with vertical and horizontal canal ablation. Lateral bulla osteotomy was performed using surgical hand-peice. The copious irrigation was done and plate-form pus organized
removed from floor of bulla and the Incision lines were sutured routinely. After 48 hours of supportive treatment,
clinical signs improved and the patient returned to normal life. One year follow-up showed no head tilt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Otitis media
  • Tympanotomy
  • Dog