گزارش مسمومیت ناشی از قارچ تریکوتسیوم در یک گاوداری در منطقه شهریار

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده

قارچ تریکوتسیوم به عنوان ساپروفیت خاک و یا پاتوژن گیاهی مطرح است و دانه های غلات بویژه، گندم و جو را آلوده می نماید بعلاوه این قارچ به همراه
قارچ هائی چون فوزاریوم و استاکی بوتریس تولید سم تریکوتسن می نماید. این مایکوتوکسین اثرات سمی شدیدی برای انسان و حیوانات دارد.
مسمومیت با این دسته از سموم در حیوانات با ظهور علائم بالینی مختلف نظیر تهوع، کاهش مصرف غذا، اسهال و اختلال در دستگاه تولید مثل و تغییرات
هماتولوژیک نظیر لوکوپنی، ترمبوسیتوپنی و عوارض پاتولوژیک مثل اپتلیونکروزیس و گاستروآنتریت همراه است.
در یک دامداری در اطراف شهریار 6مورد سقط جنین و در 7مورد از گاوها علائمی از قبیل اسهال و خون در مدفوع دیده شد و در پی انجام بررسی آلودگی
قارچی واژن و جیره غذایی از دامداری فوق 30نمونه واژینال و نمونه جیره به آزمایشگاه قارچ شناسی ارسال شد پس از انجام مراحل آزمایشگاهی نتیجه
کشت همه نمونه ها در محیط سابورودکستروز آگار و ژلوز سیب زمینی و دکستروز ( )PDAقارچ تریکوتشیوم مثبت بود.
با توجه به نتایج آزمایشگاه قارچ شناسی و علائم بالینی مشاهده شده در دامداری فوق وعدم وقوع موارد بالینی دیگر پس از قطع جیره آلوده به قارچ و تغذیه
دام با کنسانتره و یونجه مرغوب مسمومیت با ترایکوتسن تایید شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of Mycotoxicosis due to Trichothecium Contamination in a dairy farm in Shahriar province

نویسندگان [English]

  • F Tajdini 1
  • M Farhoodi Moghadam 2
  • B Gholamhosseini 3
1 Department of Basic Science, Faculty of Veterinaly Meducine, Islamic Azad University, karaj Branch, karaj -Iran
2 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinaly Meducine, Islamic Azad University, karaj Branch, karaj -Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinaly Meducine, Islamic Azad University, karaj Branch, karaj –Iran
چکیده [English]

Trichothecium is well know as soil saprophytes or plant pathogenic fungi and contaminates cereals specially wheat
and barley in the diets. Tricothecium, fusarium and stachybotrys. Can produce trichothecenes mycotoxine. This mycotoxin has very potent toxic effects on human and animal bodies.
Clinical signs of trichothecene mycotoxicosis includes lower feeding rate, vomiting. Diarrhea, disorders in reproductive system, hematological changes like leucopenia trombocyto penia, and pathologic defects like Epithelionecrosis
and gastroentritis also would be observed.
In a dairy cattle herd in shahriar province, many cases of abortion, diarrhea and blood in the feces were observed.
After mycological investigations for other purposes, 30 samples of their ration and vaginal samples which were contaminated with trichothecium samples were cultured in SDA and PDA.
There is possibility of trichothecium mycotoxicosis in this herd because the clinical signs disappeared with replacing
the contaminated diet with a clean diet. The result suggests that trichthecium contamination should be considered in
dary cattles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichothecium
  • Mycotoxicosis
  • cattle
  • Shahriar
  • Iran