گزارش یک مورد ابتلاء به مارک کانونی همراه با انسداد در ژئوژنوم مرغ تخمگذار

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

بیماری مارک از بیماری های ویروسی رایج نئوپلاستیک و لنفوپرولیفراتیو ماکیان است که ارگانهای مختلف را در بدن مبتلا می نماید. ویروس مولد این بیماری
که یک هرپس ویروس لنفوتروپیک می باشد موجب بروز ضایعات پاتولوژیک مختلف در بسیاری از گله های مرغ گوشتی و تخمگذار در نقاط مختلف
جهان گردیده است.
در این گزارش فرم کانونی بیماری مارک در توده برجسته ای به طول 5سانتی متر که موجب انسداد ناحیه ژئوژنوم یک مرغ تخمگذار شده بود، تشخیص داده
شد. در بررسی میکروسکوپی نفوذ شدید سلولهای چند شکلی تک هسته ای شامل لنفوسیت های کوچک و متوسط، لنفوبلاست ها، سلولهای اختصاصی مارک
و تعدادی پلاسماسل، ماکروفاژ و سلول های هتروفیل در تمامی لایه های روده از ویلی ها تا زیر مخاط و عضلات مشاهده شد که موجب آتروفی، دژنرسانس
و درنهایت از بین رفتن بافت طبیعی ناحیه مبتلا شده بود. سلولهای نئوپلاستیک دارای پلئومورفیسم مشخص بوده و مراحل مختلف میتوز در آنها یافت می شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of focal Marek disease with obstruction in a Commercial laying jejunum

نویسندگان [English]

  • F Moayer 1
  • P Haghighi-Khoshkhoo 2
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran
2 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran.
چکیده [English]

Marek disease is one of the common viral neoplastic and lymphoproliferative diseases in poultry that involved the
varied internal viscera. The cause of Marek disease is a Lymphotropic herpes virus, which cause pathological lesions
in broiler and commercial laying herds around the world.
In this report, the focal form of Marek disease has been detected in jejunum of a commercial laying, on the basis of
histopathological fndings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Focal form of Marek disease
  • Jejunum
  • Commercial Laying