تعداد مقالات: 262

176. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-9


177. اصول تشخیص و درمان بیماریهای قرنیه درگربه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 6-6

مسعود سلک غفاری


178. مروری بر هماتولوژی ماهیان زینتی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 16-17

ارکیده حیدرنژاد


179. گزارش درمان اصلاحی یک مورد سندرم کوتاهی استخوان زند زیرین با برداشت استخوان قطعه ای در یک قلاده سگ

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-61

حمید رضا فتاحیان؛ روزبه مریدپور؛ حمید محی الدین؛ علیرضا حسین زاده


180. گزارش درمانگاهی اصلاح دررفتگی عجزی خاصره ای و شکستگی بدنه استخوان خاصره در یک قلاده سگ

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 63-67

حمیدرضا فتاحیان؛ محمد نصراله زاده ماسوله؛ علیرضا حسین زاده


181. بررسی خاصیت ایمنی‌زایی آنتی ژن های انگل پاراآسکاریس اکوئوروم با استفاده از روش کانترایمنوالکتروفورز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-70

فاطمه فروهی؛ هادی زمانی؛ سجاد یزدان ستاد؛ رضا نجف پور؛ الهه شمس؛ حسین وزینی


182. درمان پرولاپس عود کنندۀ رکتوم به روش کولوپکسی در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شفرد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-70

حمید علیدوستی؛ سید مرتضی رزاقی منش؛ مصطفی نوربخش؛ محسن دادار


183. ﭘﻴﺮوﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﻃﺐ اﺳﺐ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 70-80

ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻗﺪردان ﻣﺸﻬﺪی


184. تشخیص تفریقی فاسیولوز و دیکروسلیوز با استفاده از الگوهای پروتئینی سوماتیک

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 75-80

عباس بایگان؛ نادیا طایفی نصرآبادی


185. مسمومیت های متداول در اسب ( سخنرانی کلیدی 3rd ICAM – بخش اول)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-79

محمدرضا اصلانی


186. گزارش یک مورد لومباریزاسیون مهره های خاجی در گربه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 123-127

محمد رضا پریانی؛ سید مهدی رجایی؛ رضا سجادی


187. گزارش بالینی اولین مورد بیماری مشمشه در ببر سیبری )Panthera tigris altaica(

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 130-134

علی تقی پور؛ شمس الملوک خواجه نصیر؛ سید محمود قاضی مرعشی؛ سیامک مسعودی زنجانی؛ هومن ملوک پور


188. گزارش مسمومیت ناشی از قارچ تریکوتسیوم در یک گاوداری در منطقه شهریار

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 141-144

فرزانه تاجدینی؛ مهران فرهودی مقدم؛ بنفشه غلامحسینی


189. گزارش درمانگاهی کراتومایکوز و درمان آن در یک راس اسب

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 143-147

حمیدرضا فتاحیان؛ روزبه مریدپور؛ علیرضا حسین زاده؛ فرشته خمجانی فراهانی؛ فاطمه سعدی نام؛ مریم فتوره چی


190. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-154


191. درمان جراحی بیرون زدگی کلواک در دو قطعه جوجه شتر مرغ

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 197-202

مصطفی دارستانی فراهانی؛ پیام حقیقی خوشخو


192. گزارش آسیب شناسی مننگوآنسفالیت لیستریایی در گوسفند

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 197-202

فریبرز معیر؛ آریا بدیعی؛ علیرضا شقایق؛ فرهاد موسی خانی


193. درمان عفونت گوش میانی به روش تیمپانوتومی در یک قلاده سگ ژرمن شپرد

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 207-212

حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ علیرضا حسین زاده؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر


194. گزارش شیوع نماتود زئونوز . Anisakis spدر ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 221-225

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی


195. گزارش آسیب شناسى کلى باسیلوز سپتى سمیک در بره ها

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 267-271

فرهنگ ساسانى؛ فرناز پناهى؛ مریم ایران منش


196. گزارش یک مورد Idiopathic Hypogonadotrophic Hypogonadism در یک قلاده سگ 7ساله

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 287-292

اورنگ عطایی عمار لویی؛ سالار نقیب زاده


197. تشخیص و درمان: واقعیت تا حقیقت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-7

حمیدرضا فتاحیان


198. نوار کینِزیو در بهبود و درمان اختلالات سیستم ماهیچه ای اسکلتی اسب، از واقعیت تا خیال

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 18-19

مصطفی دارستانی فراهانی


199. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-76