تعداد مقالات: 262

151. مقایسه تاثیر تجویز 3نوع GNRHدر برنامه همزمانی Heat synchبر میزان آبستنی و میزان ترشح LHدر گاوهای شیری

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 269-279

تقی تکتاز هفشجانی؛ شهریار خدیوی بروجنی؛ فرشاد باباخانیان بروجنی


152. خلاصه انگلیسی مقالات

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-8


153. اصول تشخیص و درمان یوئیت راجعه در اسب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 6-6

مسعود سلک غفاری


154. رادیوگرافی و معاینات دامپزشکی هنگام خرید اسب

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-16

علی حسینی


155. گزارش یک مورد آدنوکارسینوم آسینیک غده بزاقی زیر زبانی در گربه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-56

سروش محیط مافی؛ فریبرز معیر؛ سید امیر رضوی؛ مجید مهری


157. تاثیر نگهداری انفرادی بر احساس درد احشایی در موش آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-62

محمدرضا رحیم نژاد


158. گزارش یک مورد کورپولمونال در گوساله مبتلا به برونکوپنومونی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-65

شهرام علیپورزمانی؛ علی میرشاهی؛ علیرضا تقوی رضویزاده


159. ﻋﺪم ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاری در ﻣﺎدﻳﺎن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 60-70

ﻗﺎﺳﻢ زاده ﻧﻮا ﺣﻤﻴﺪ


160. مقایسه اثرات درمانی ژل پلاسمای غنی شده از پلاکت و فنی توئین در بهبود زخمهای تمام ضخامت پوست درخرگوش سفید نیوزلندی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-71

مصطفی دارستانی فراهانی؛ محمد عرفان نجف زاده خوئی؛ فریبرز معیر


161. بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گوسفندان مناطق مختلف ایران به کیست هیداتید

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-74

ولی اله کوهدار؛ سید شاپور رضا شجاعی؛ بهراد رادمهر؛ فرهاد پاکباز


162. نگرانی هایی درباره جراحی کولیک در اسب ( سخنرانی کلیدی 3rd ICAM – بخش اول)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-74

فرج الله ادیب هاشمی


163. گزارش درمانگاهی یک مورد زانو مستقیم مادرزادی دو طرفه رد یک قلاده سگ

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 117-121

حمید رضا فتاحیان؛ روزبه مرید پور؛ حمید محی الدین؛ علیرضا حسین زاده؛ سید حمیدرضا موسویان


164. گزارش یک مورد بروز ناهنجاری کوتاهی فک پایین همراه با شکاف کامل کام و انباشت سرومن در گوش یک رأس گوساله هلشتاین

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 124-129

تقی تقی پور بازرگانی؛ رضا یوسفی؛ فرهنگ ساسانی؛ احسان صناعی؛ فرهاد موسی خانی؛ غلامحسین فغانی زاده


166. گزارش یک مورد ابتلاء به مارک کانونی همراه با انسداد در ژئوژنوم مرغ تخمگذار

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 135-139

فریبرز معـیّر؛ پیام حقیقی خوشخو


167. اثرات تراتوژنیک دیازینون (Diazinon) بر جنین های موش Balb/C در روز های سوم تا ششم بارداری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-146

صفورا صفاری؛ پروین تراب زاده؛ سبا راستگار قره شیران


168. گزارش اصلاح جراحی یک مورد بیرون زدگی آلت تناسلی ) در لاک پشتpenile prolapse(

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-142

حمید محی الدین؛ حمیدرضا فتاحیان


169. بررسی سطوح مختلف دی کلسیم فسفات در جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات استخوانی و فلور میکروبی جوجه های گوشتی

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 187-200

سید محمد معتمدی؛ جواد واحد خوش چهره؛ ملیحه راحتی نویر


170. گزارش مشاهده یک مورد دایورتیکولوم وزیکواوراکال در لاپاراتومی اکتشافی سگ

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 191-195

حمیدرضا فتاحیان؛ روزبه مریدپور؛ حمید محی الدین؛ علیرضا حسین زاده؛ مریم فتوره چی


171. گزارش یک مورد عدم تشکیل زند زبرین یکطرفه(hEMIMELIA) در یک قلاده توله سگ نژاد شارپی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 191-194

حمید رضا فتاحیان؛ روزبه مرید پور؛ حمید محی الدین؛ علیرضا حسین زاده؛ فاطمه سعدی نام


172. اثر کاهنده نگهداری انفرادی بر آستانه احساس درد مزمن در موش آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 201-206

محمدرضا رحیم نژاد؛ رامین حاجی خانی؛ ماریا یوجینیا آگیلار مرچن


173. گزارش درمانگاهی هایپراکستنشن یک طرفه مچ در اندام حرکتی قدامی در یک قلاده سگ

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 213-219

حمیدرضا فتاحیان؛ حمید محی الدین؛ روزبه مریدپور؛ علیرضا حسین زاده؛ فرشته خمجانی فراهانی؛ فاطمه سعدی نام


174. مقایسه دو روش کاهش میزان هایپوترمى ناشى از بیهوشى در همستر

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 261-265

هوشنگ کمیلى؛ على تقى پور؛ سید حامد شیرازى بهشتى ها؛ سید عدنان علوى


175. گزارش درمانگاهی اصلاح پارگی درجه یک تاندون آشیل در یک قلاده سگ

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 281-285

حمیدرضا فتاحیان؛ حمید محی الدین؛ روزبه مریدپور؛ علیرضا حسین زاده؛ فرشته خمجانی فراهانی؛ فاطمه سعدی نام