تعداد مقالات: 262

126. بررسى تاثیر سیدر در پروتکل همزمان سازى فحلى و تلقیح در زمان ثابت ) (CIDR-synchبر روى میـزان آبسـتنى گـاوهاى شـیرى

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 242-253

عبدالرضا رستگارنیا؛ هیوا انورى ساوجبلاغى


127. بررسی سرولوژی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان کشتاری شهرستان ایلام در سال 139

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 263-268

علی محمد بهرامی؛ مهدی جعفریان؛ حشمت اله علی رحمی؛ محمد محمدی؛ صادق چراغ افروز؛ لیلی هواسی؛ مینو شاددل


128. معاینه بالینی اندامهای حرکتی در اسب های پرشی جهت ارزیابی سطح عملکرد ورزشی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-5

کامران سرداری


129. خطاهای رایج در دندانپزشکی دامپزشکی در دام‌های کوچک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-12

آذین توکلی


130. بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در تک سمی های روستاهای مرزی شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-49

سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ محمد صادقیانی؛ علیرضا مراد پور؛ رضا سلمان زاده


131. بررسی ارتباط بین هیپوکلسمی تحت بالینی و گلوکز خون گاو شیری در دوره پس از زایش

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 47-55

علیرضا شقایق؛ سعید عظیم پور؛ مهدی سخا


132. تعیین میزان فراوانی انگلهای خارجی ماهی قرمز ) در مراکز تکثیر وCarassius auratus, Linnaeus,1785( پرورش شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-57

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی


133. ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه و ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﻲ؛ درﻣﺎن داروﻳﻲ ﻳﺎ/ و ﺟﺮاﺣﻲ؟

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 50-60

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻓﺘﺎﺣﻴﺎن


134. بررسی نقش پارامترهای محیطی و فیزیکوشیمیایی موثر بر شیوع بیماری یرسینیوزیس درمزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان ( )Oncorhynchous mykissمنطقه هراز استان مازندران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-61

علیرضا باباعلیان؛ قباد آذری تاکامی؛ آرمین عابدیان امیری؛ امین خدادادی؛ مجتبی کشاورز


135. اصول اولیه درمان ریشه دندانها در دامهای کوچک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-61

آذین توکلی


136. ارزیابی رادیوگرافیک همدهانی تجربی سرپستانک در گاو شیری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 57-63

مصطفی دارستانی فراهانی؛ عباس وشکینی؛ سید مهدی قمصری


137. تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی هفت بند بر شاخص های اختصاصی باروری اسپرم خروس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-68

سهیل همتی؛ علیرضا پایمرد؛ مجید غلامی


139. بررسی آلودگی سرمی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ های شهرستان سراب

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 109-116

مجید خانمحمدی


140. مقایسه دو روش درمان زخمهای آلوده به لارو مگس در سگهای ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 116-123

سروش محیط مافی؛ سید شاپور رضا شجاعی


141. اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس (Lavandula officinalis) بر روی باروری و جنین موش Balb/C

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-128

فاطمه سهیلی؛ پروین تراب زاده؛ صفورا صفاری


142. بررسی آسیب شناسی کبدهای ضبط شده گاوهای کشتاری در کشتارگاه ارومیه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-134

امیر امنیت طلب؛ رضا علیزاده


144. تعیین ضخامت عدسی چشم ماهی قزل آلا به روش اولتراسونوگرافی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 129-135

غلامرضا اسدنسب


145. بررسی تغییرات شمارش سلول های سوماتیک(SCC) ،نمره سلولهای سوماتیک(SCS)، و بار میکروبی(TBC) شیر خام در یک گاوداری

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 181-190

میثم هاشم زاده؛ سعید خلج زاده؛ جعفر یدی؛ کیومرث امینی


146. مطالعه تغییرات هیستولوژیک بیضه موش سوری تیمار شده با جنتامایسین به صورت داخل بیضه ای

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-186

وحید اکبر نژاد؛ پرویز تاجیک؛ منصوره موحدین؛ رضا یوسفی؛ نیلوفر حاج صادقی


147. بررسی میزان و تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند در کشتارگاه شهرستان خوی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 185-190

سهراب رسولی؛ مرتضی کلب خانی؛ امین هاشم پور؛ نعیمه قربانزاده


148. بررسی میزان فعالیت آنزیم های GOT, GPT ,LDHپلاسمای منی و ارتباط آن باکیفیت اسپرماتوزوئیدهای منجمد گاومیش

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 189-199

عبدالرضا رستگارنیا؛ یحیی عیوض صحرا؛ وحید شفیع پور


149. بررسی علل ضبط کبد و ریه گوسفند و بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان گچساران

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 199-211

ام البنین قاسمیان کریک؛ علی عباسی هرمزی


150. نقش سیستم آدرنرژیک در تاثیر میدان الکترومغناطیس بر احساس درد حاد

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 254-259

محمدرضا رحیم نژاد؛ محمدرضا زرین دست