تعداد مقالات: 262

76. تغییر احساس درد مزمن در اثر بلوک سیستم کولینرژیک

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 229-233

رامین حاجى خانى؛ محمدرضا رحیم نژاد


77. مقایسه سرم خون و مایع فولیکولی از نظرغلظت گلوکز، اوره و کلسترول در گاو دورگ خوزستان

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 249-252

کمال حسن پور؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ منصور خضری؛ مرتضی اصغری مقدم؛ امیر کرمزاده؛ محسن امرایی


78. رهیافت بالینی به تومورها در دامپزشکی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 4-4

علی حتم خانی


79. بیماری هاری در حیوانات همراه و حیوانات کوچک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-8

روزبه بشر


80. ارزیابی بالینی و هیستوپاتولوژی تاثیر استفاده مکرر از ترکیب کتامین-زایلازین بر روند التیام زخم باز در خرگوش

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-34

محمد ابرکار؛ سید مهرزاد فرود؛ فریبرز معیر؛ مصطفی دارستانی فراهانی


81. تاثیر ریزپوشانی بر روی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و یفیدوباکتریوم بیفیدوم در شرایط شبیه سازی شده معده و روده

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-39

محمد علی خسروی زنجانی؛ نیما محمدی؛ کسری بهروز نسب؛ امیر علی صولتی


83. بررسی تأثیر علایم بالینی، عوامل فیزیولوژیک و فاکتورهای محیطی بر میزان شیوع سرمی ویروس بلوتانگ در گلههای گوسفندی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-41

محسن ایماندار؛ سید علی پوربخش؛ علی حسنپور؛ فرهاد موسی خانی


85. بررسی میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوسفندان شهرستان ساوه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-39

محمد حسن ربیعی؛ علیرضا شقایق؛ سید شاپوررضا شجاعی


86. شناسایی مولکولی باکتری های E.coliانتروتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های مبتلا به اسهال استان البرز درسال1

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-38

هادی پورتقی شتربان؛ وحید ده پهلوان؛ علیرضا شقایق؛ آریا بدیعی


87. بررسی کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان استان مازندران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-45

علیرضا نیک بین؛ علیرضا شقایق؛ سعید عظیم پور


89. گزارش یک مورد پنوموتوراکس ناشی از اصابت گلوله در یک قلاده گربه و عوارض جانبی نادر آن

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-50

ندا وکیلی مقدم؛ علیزضا جهاندیده


90. فلور قارچی کیسه ملتحمه گوسفندان سالم نژاد قزل در شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 94-101

عبداله نراقی سوره؛ وحید حسن پور


91. بررسی تاثیر گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک در تسکین درد ناشی از میدان های الکترومغناطیس

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 96-102

محمدرضا رحیم نژاد؛ رامین حاجی خانی


92. اثرات سم کلرپیریفوس (Chlorpyrifos)بر روی رشد و نمو کمی جنین های Balb/C روز های سوم تا ششم بارداری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-107

صفورا صفاری؛ پروین تراب زاده؛ سبا راستگار قره شیران


93. ارزیابی سیتولوژی رحم به منظور تشخیص اندومتریت تحت بالینی و تأثیر آن بر میزان باروری در گاوهای واکل

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-111

بهرام سلاسل؛ عادل مختاری؛ تقی تکتاز؛ مسعود خسروی


96. بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهی کفشک تیزدندان ) آبهای جنوب ایرانPsettodes erumei(

دوره 5، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-172

سهیل علی نژاد؛ بابک شعیبی عمرانی؛ محمد شکرزاده؛ سید سهیل قائم مقامی؛ مهران یاسمی؛ عاطفه امینی فرد


97. ارزیابی سونو گرافی یافته های طبیعی غده تیروئید در بز

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 165-171

مهرداد یادگاری؛ پیروز بابا میری؛ شاهین نجات؛ محمد رضا افشار زاده


98. بررسی تاثیر تجویز بولوس خوراکی کلسیم در پیشگیری از هیپوکلسمی در گاو شیری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 167-173

آریا بدیعی؛ فرهاد موسی خانی؛ مهدی فیضی


99. تعیین تیپ های 1و 2ویروس اسهال ویروسی گاوان در سرم گوساله های PIدر گاوداری های استان تهران به روش PCR Multiplex

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 173-180

فرهاد موسی خانی؛ آریا بدیعی؛ مهدی لقمانی؛ علیرضا شقایق؛ محسن ظفری