تعداد مقالات: 262

51. مطالعه گذشته نگر نوع و میزان رخداد تومورهاى غدد پستانى در سگ

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-228

حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر؛ فرهنگ ساسانى


53. پدیده باز جذب دندانی در گربه ها: تشخیص و درمان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-3

آذین توکلی


54. لزوم توجه جدی‌تر به رفاه و حقوق حیوانات همراه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-6

حسام‌الدین اکبرین


55. توپوگرافی بریدگی قلبی شش و محل کیسه های جنب در اسبچه خزر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 17-23

محمدرضا پریانی؛ حسن گیلان پور


56. بررسی هیستوپاتولوژی بیماری لیپوئیدوزیس(کبد چرب) در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-27

داریوش آزادیخواه؛ علی نکوئی فرد؛ امیر امنیت طلب؛ امین خدادادی؛ رستا عزیزی؛ نیما بهبودی


57. بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس نیل غربی، ویروس کم خونی عفونی اسب، ویروس تورم سرخرگی اسب، ویروس آنفلونزای A در اسبداریهای استان تهران و البرز

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-29

آریا بدیعی؛ علیرضا شقایق؛ رویا صدری؛ سید مهراد میرسعیدی فراهانی؛ مهدی لقمانی؛ پیمان هوسمی؛ احمد احمدی؛ رامین بلالی؛ علیرضا جمالی؛ فرهاد موسی خانی


58. ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﻫﺎن و دﻧﺪان در ﮔﺮﺑﻪ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 20-30

ﺣﻤﻴﺪه   ﺳﺎﻻری ﺻﺪﻳﻖ  


59. بررسی اثرات محافظتی کوآنزیم Q10و ویتامین Cدر پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو ناشی از سیستئامین در موش صحرایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-29

سروش الماسی؛ بابک رضوانجو؛ سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ علی ناموران عباس آباد؛ مهدی خسروی


60. بررسی میزان شیوع کوکسیدیوز در تعدادی از گاوداریهای صنعتی استان البرز

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 25-31

سید شاپوررضا شجاعی؛ علیرضا شقایق؛ امین احمدی


62. بررسی شیوع انگلهای دستگاه گوارش در بوقلمون های استان های گیلان مازندران و گلستان سال1394

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-29

محمد رضا یوسفی؛ پیام محمودی؛ آرمین ابراهیمی


63. بررسی ارتباط عیار سرمی پروژسترون و استروژن با یافته های سونوگرافیک کیست های تخمدانی گاو شیری

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 29-37

آریا بدیعی؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ سعید نظری؛ علیرضا باهنر


65. ارزیابی بالینی بیهوشی حاصل از پروتوکل ترکیبی اسپرومازین-فتتانیل-کتامین در سگ

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-93

سروش محیط مافی؛ عادل خدایی شربیانی


67. بررسی تاثیر سیدر پس از تلقیح بر باروری گاوهای واکل پر تولید

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 88-95

مجید خدایاری کمسرخ؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ بهرام سلاسل


68. ارزیابی کارایی واکسن زنده کم خونی عفونی ماکیان در ایجاد پاسخ ایمنی یکنواخت و پایدار در یک گله مادر گوشتی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 95-105

پیام حقیقی خوشخو؛ مهرداد تشکری؛ علیرضا باهنر؛ گیتا اکبری آزاد


69. سیمای قارچی فلورمیکروبی سطح چشم سالم در اسب کرد

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-104

عبداله عراقی سوره؛ صابر ممقانی


70. بررسی هیستوپاتولوژی تزریق داخل صفاقی ایزوترتینوئین بر پوست، کبد و کلیه جنین موش N

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-109

اعظم کلانتری؛ رمضان خانبابایی؛ بهمن اسلامی


71. مطالعه میزان و تنوع آلودگی به تک یاخته آیمریا در خرگوش های منطقه شمال غرب ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 151-163

پیام رسولی؛ امین خدادادی؛ موسی توسلی؛ شهام سقایی؛ مجید صدقیانی


73. یافته های پاتولوژیک جنین های سـقط شده در گاوداریهای صنعتی اطراف تـهران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 155-166

فریبرز معــیّر؛ اورنگ عطایی؛ فرهاد موسی خانی؛ علیرضا باهنر


74. ارزیابی تأثیر مصرف پربیوتیک دکستران بر کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه راس با استفاده از درجه بندی ضایعات روده ای

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 161-171

سید شاپوررضا شجاعی؛ حامد حسنی ولاسجردی؛ کسری اسمعیل نیا