کلیدواژه‌ها = در اندام‏های حرکتی اسب‏های ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب لیگامان معلقه (Suspensory ligament) در اندام‏های حرکتی اسب‏های ورزشی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

سمانه قاسمی