کلیدواژه‌ها = سموم کشاورزی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات تراتوژنیک دیازینون (Diazinon) بر جنین های موش Balb/C در روز های سوم تا ششم بارداری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-146

صفورا صفاری؛ پروین تراب زاده؛ سبا راستگار قره شیران


2. اثرات سم کلرپیریفوس (Chlorpyrifos)بر روی رشد و نمو کمی جنین های Balb/C روز های سوم تا ششم بارداری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-107

صفورا صفاری؛ پروین تراب زاده؛ سبا راستگار قره شیران