کلیدواژه‌ها = فیبروماتوز
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد اپولیس فیبروماتوز عود شونده در گربه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 269-274

محمدرضا پریانی؛ رضا سجادی؛ سید مهدی رجایی؛ پژمان مرتضوی