کلیدواژه‌ها = برونکوپنومونی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش یک مورد کورپولمونال در گوساله مبتلا به برونکوپنومونی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-65

شهرام علیپورزمانی؛ علی میرشاهی؛ علیرضا تقوی رضویزاده