کلیدواژه‌ها = شیردان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان و تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند در کشتارگاه شهرستان خوی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 185-190

سهراب رسولی؛ مرتضی کلب خانی؛ امین هاشم پور؛ نعیمه قربانزاده