کلیدواژه‌ها = تست آگلوتیناسیون سرمی روی صفحه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما سینوویه در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-154

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ جواد اینانلو؛ مهران معصومی