کلیدواژه‌ها = بورخولدریا مالئی
تعداد مقالات: 2
2. گزارش بالینی اولین مورد بیماری مشمشه در ببر سیبری )Panthera tigris altaica(

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 130-134

علی تقی پور؛ شمس الملوک خواجه نصیر؛ سید محمود قاضی مرعشی؛ سیامک مسعودی زنجانی؛ هومن ملوک پور