کلیدواژه‌ها = درصد آبستنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 104-115

محمد شمس؛ مهران فرهودی مقدم؛ داوود ناصری؛ غلامرضا بابایی؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ امیر پورعلی