کلیدواژه‌ها = بتا آدرنرژیک
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر گیرنده های آلفا و بتا آدرنرژیک در تسکین درد ناشی از میدان های الکترومغناطیس

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 96-102

محمدرضا رحیم نژاد؛ رامین حاجی خانی


2. نقش سیستم آدرنرژیک در تاثیر میدان الکترومغناطیس بر احساس درد حاد

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 254-259

محمدرضا رحیم نژاد؛ محمدرضا زرین دست