کلیدواژه‌ها = تخمگذار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما سینوویه در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 147-154

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ جواد اینانلو؛ مهران معصومی


2. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در مزارع تخمگذار تجاری استانهای البرز و قزوین با روش آگلوتیناسیون سریع بر روی لام

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صفحه 181-187

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ مسعود روحی؛ پدرام سمیع یوسفی