کلیدواژه‌ها = میزان باروری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر سیدر پس از تلقیح بر باروری گاوهای واکل پر تولید

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 88-95

مجید خدایاری کمسرخ؛ اورنگ عطایی عمارلویی؛ مهران فرهودی مقدم؛ بهرام سلاسل


2. ارزیابی سیتولوژی رحم به منظور تشخیص اندومتریت تحت بالینی و تأثیر آن بر میزان باروری در گاوهای واکل

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-111

بهرام سلاسل؛ عادل مختاری؛ تقی تکتاز؛ مسعود خسروی