کلیدواژه‌ها = کیست هیداتید
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گوسفند نژاد مهربان آلوده به کیست هیداتید و ترماتودهای کبدی در کشتارگاه صنعتی همدان 1394

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-120

حیدر حیدری؛ حمیدرضا ظهیری؛ اعظم حسینی؛ پارمیس نطقی؛ سعیده آیینه؛ آزاده حسینی؛ الهه شمس؛ حسین وزینی


2. بررسی علل ضبط کبد و ریه گوسفند و بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان گچساران

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 199-211

ام البنین قاسمیان کریک؛ علی عباسی هرمزی


3. بررسی کشتارگاهی میزان آلودگی گوسفندان مناطق مختلف ایران به کیست هیداتید

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-74

ولی اله کوهدار؛ سید شاپور رضا شجاعی؛ بهراد رادمهر؛ فرهاد پاکباز